Ei sunt profesorii de nota 10 la Titularizare!

Ei sunt profesorii de nota 10 la Titularizare!

Ei sunt profesorii de nota 10 la Titularizare! Au fost afişate rezultatele înainte de contes­taţii la examenul naţional de Titularizare.

În cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2019, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, din cei 821 candidați înscriși, au fost prezenți la examen 672, 142 s-au retras iar unul a fost eliminat.

Cei mai mulți profesori de sub nota 5!

118 profesori înscriși la examen au obținut note sub 5, 180 note cuprinse între 5 și 7, 230 note mai mari de 7. Cinci profesori au reușit performanța de a obține nota 10. 410 profesori au luat note mai mari ca 5.
Iată care sunt cei cinci profesori care au obținut nota maximă la concurs:
Maria Roxana Bulai-Educație Fizică și Sport, 
Ana Maria Stoica-Cultură Civică și Educație Socială, 
Anca Maria Jubleanu- Limba și Literatura Română, Pedagogia Preșcolară  și Metodica Desfășurării Activităților Instructiv-Educative în  Grădinița de Copii, 
Mihai Iulian Burdușa-Matematică, 
Ionuț Cosmin Dincă-Religie Ortodoxă. 
Din totalul de 40 de posturi titularizabile, cele mai multe posturi în Argeș sunt pentru educatoare(15 posturi).
Condiţia de acces în sistem este obţinerea notei 7 la examenul scris.
În cazul în care nu sunt suficiente posturi vacante, cei care au susţinut titularizarea pot ocupa un loc de suplinitor, adică un post pe o perioadă determinată, cu condiţia să obțină minimum nota 5 la proba scrisă. Contestațiile se mai pot depune astăzi iar pe 30 iulie afișarea rezultatelor finale la titularizare.

About The Author

Related posts