Garda Forestieră Ploiești aplicat amenzi de aproape un milion jumătate de lei, în opt luni!

Garda Forestieră Ploiești aplicat amenzi de aproape un milion jumătate de lei, în opt luni!

În cadrul Colegiului Prefectural de la Câmpulung, inspectorul șef, Alin Mihai a vorbit despre activitatea Gărzii Forestiere Județene Argeș, din cadrul Gărzii Forestiere Ploiești. În exercitarea atribuțiilor sale, Garda Forestieră Ploiești prin Garda Forestieră Județeană Argeș cooperează cu alte autorități și instituții publice ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare pe baza protocoalelor încheiate.

Aș dori să ne vorbiți pentru început despre activitatea Gărzii Forestiere Județene Argeș, pentru ca argeșenii să înțeleagă acțiunile instituției?

Garda Forestieră Ploiești își desfășoară activitatea în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova. În subordinea Gărzii Forestiere Ploiești, la nivelul județului Argeș funcționează serviciul Garda Forestieră Județeană Argeș, structură fără personalitate juridică. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Garda Forestieră Județeană Argeș are încadrați 12 funcționari publici cu studii de specialitate silvică. Fondul forestier național proprietate publică a statului și a unităților administrativ teritoriale și proprietate privată a persoanelor fizice și juridice de pe raza județului Argeș este administrat sau are asigurată paza și alte servicii silvice în baza unor contracte de prestări servicii silvice de un număr de 22 de ocoale silvice, din care 11 aflate în subordonarea Direcției Silvice Argeș – Șuici, Vidraru, Curtea de Argeș, Mușătești, Domnești, Aninoasa, Câmpulung, Topoloveni, Costești, Pitești, Cotmeana. Baza Experimentală Mihăești din cadrul I.N.C.D.S ,,Marin Dracea”, 10 ocoale silvice de regim – Păpușa, Rucăr, Dragoslavele, Codrii Verzi, Ștejarii Muscelului, Carpathia, Cascade Empire, Ingleby, Clăbucet, Muntenia, Poiana Cerbului.

Pe lângă cele 22 ocoale silvice, în județul Argeș își desfășoară activitatea ca operatori și comercianți de materiale lemnoase 548 operatori economici care activează în domeniul recoltării, depozitării, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase. Toți acești profesioniști sunt utilizatori ai sistemului SUMAL și aplicației WOOD TRACKING și sunt emitenți ai documentelor cu regim special pentru materiale lemnoase în baza acordurilor de distribuire și utilizare de G.F Ploiești.

În județul Argeș sunt 51 de fonduri cinegetice pe toată suprafața făcând excepție suprafețele din interiorul Parcului Național Piatra Craiului și cele din interiorul municipiilor. Gestionarea fondurilor cinegetice se face în baza unor contracte de gestionare încheiate cu Garda Forestieră Ploiești, repartiția acestora pe gestionari fiind – 41 de fonduri cinegetice sunt gestionate de asociații de vânătoare, un număr de 9 fonduri cinegetice sunt gestionate de RNP – Direcția Silvică și un fond cinegetic de către INCDS Marin Dracea prin Ocolul Silvic Experimental Mihăești.

,,În urma controalelor la ocoalelor silvice de regim de stat există un dosar penal aflat în lucru, s-au aplicat 24 amenzi contravenționale alicate personalului silvic în valoare de 57.000 lei, 36 de amenzi contravenționale aplicate agenților economici în valoare de 88.000 lei”

Prin acțiunile pe care le faceți vă implicați activ în diminuarea fenomenului tăierilor ilegale de arbori?

De la începutul anului până în prezent activitatea Gărzii Forestiere Județenă Argeș a avut ca scop realizarea obiectivelor privind implicarea activă și permanentă în diminuarea fenomenului tăierilor ilegale de arbori prin efectuarea de acțiuni de control împreună cu organele de poliție din cadrul IPJ Argeș, efectuarea de controale care au urmărit o paletă largă de direcții de acțiune respectiv controale privind modul de respectare și aplicare a regimului silvic la structurile silvice autorizate, controale ce au urmărit circulația materialelor lemnoase, controlul depozitelor, spațiilor destinate depozitării temporare și instalațiilor de transformat lemn rotund, controale privind respectarea instrucțiunilor de exploatare, controale privind implementarea și utilizarea sistemului integrat de urmărire a masei lemnoase SUMAL, controale privind implementarea și utilizarea sistemului de urmărire a transabilității lemnului WOOD TRACKING, controale privind implementarea sistemului DUE DILIGENCE care urmăresc aprovizionarea legală a operatorilor cu lemn și produse din lemn, controale efectuate în urma sesizărilor, petițiilor, memoriilor, primite de la persoane fizice, juridice, instituții și autorități publice locale și centrale, concentrarea acțiunilor de control în zonele cele mai afectate de tăierile ilegale de arbori urmărind harta zonelor de risc, urmărirea diminuării suprafeței fondului forestier, verificarea modului de aplicare a amenajamentelor silvice, urmărirea diminuăriii suprafețelor de fond forestier tăiate și neregenerate, verificarea din punct de vedere tehnic, silvic, a modului de punere în valoare și de construire a actelor de punere în valoare a masei lemnoase de produse principale și accidentale, urmărirea stării fitosanitare a pădurii, acțiuni de prevenire a incendiilor forestiere, sprijinirea activă și eficientă a cetățenilor, proprietarilor de pădure și operatorilor de pe piața lemnului.

Ați aplicat amenzi contravenționale personalului silvic?

În perioada ianuarie – august, personalul Gărzii Forestiere Județene Argeș a efectuat verificarea modului de punere în valoare a masei lemnoase și de constituire a unui număr de 170 acte de punere în valoare APV de produse principale și accidentale, din acestea 22 de acte de punere în valoare fiind respinse. În ceea ce privește modul de aplicare a amenajamentelor silvice au fost efectuate acțiuni de control la ocoalele silvice private și la cele de stat din cadrul Direcției Silvice Argeș, în urma cărora au fost aplicate un număr de 8 contravenții silvice în valoare de 24.000 lei. În primăvara anului 2016, personalul GJF Argeș a întocmit și trimis către proprietarii de pădure un număr de 62 somații privind obligativitatea împăduririi suprafețelor tăiate, în urma acestor somații fiind plantată o suprafață de peste 200 ha. În urma controalelor la ocoalelor silvice de regim de stat există un dosar penal aflat în lucru, s-au aplicat 24 amenzi contravenționale alicate personalului silvic în valoare de 57.000 lei, 36 de amenzi contravenționale aplicate agenților economici în valoare de 88.000 lei. Cu privire la administrarea fondului forestier național – controale în păduri au fost aplicate 5 contravenții în valoare de 7.000 lei.

La capitolul paza și protecția pădurilor – sustrageri de arbori au fost aplicate amenzi în valoare de 21.000 lei. De asemenea la controlul circulației materialelor lemnoase au fost aplicate amenzi în valoare de 61.000 lei. Valoarea materialului lemnos confiscate este în valoare de 240.000 lei, numărul de contravenții aplicate SUMAL a fost 63, iar valoarea amenzilor se ridică la 64.000 lei.

Intensificarea acțiunilor de control în domeniul, prevenirii, depistării și combaterii fenomenului tăierilor ilegale și a sustragerilor de arbori, a transportului, depozitării și debitării materialelor fără documente legale de proveniență. Identificarea tuturor proprietarilor de fond forestier proprietate privată, încheierea de contracte de servicii silvice pentru toate proprietățile forestiere, inițierea de acțiuni privind dezvoltarea conștiinței forestiere împreună cu instituții ale statului, administratorii de fond forestier sau ONG-uri. Verificări privind acțiunile întreprinse de gestionarii fondurilor cinegetice privind diminuarea pagubelor produse animalelor domestice și culturilor agricole.

 

About The Author

Related posts