Breaking News
Global Eco Center a fost adus în discuţie la dezbaterea pentru buget!
Global Eco Center a fost adus în discuţie la dezbaterea pentru buget!

Global Eco Center a fost adus în discuţie la dezbaterea pentru buget!

În cadrul dezbaterii publice de la Câmpulung, pe proiectul de buget local pe anul 2017, întâlnire ce a avut loc luni în sala de şedinţe a primăriei, s-a adus în discuţie şi problema deşeurilor de pe fosta platformă ARO, acum proprietatea SC Landmark.

Întrebarea adresată administraţiei locale a fost „cum gestionaţi situaţia deşeurilor de pe fosta platformă ARO, care mai este la această dată situaţia de la punctul de lucru al societăţii Global Eco Center”, întrebare la care primarul Ioan Liviu Ţâroiu a răspuns: „Noi am făcut o hârtie pe care am prezentat-o ministrului mediului. Se discută la această oră la nivelul ministerului Mediului pentru alocarea unor fonduri de la bugetul de stat, pentru ca aceste deşeuri să fie neutralizate. Reţineţi este vorba de discuţii, noi am făcut solicitări, rămâne să vedem ce se va întâmpla mai departe”.

Filmul despre cum a ajuns Global Eco Center la Câmpulung!

În ceea ce priveşte societatea Global Eco Center din Iaşi, societate spre care se arată cu degetul la această oră, trebuie subliniat faptul că activităţile acestei societăţi la punctul de lucru din Câmpulung au început în luna septembrie a anului 2009, în urma obţinerii prin concurs de oferte, a unui contract de prestări servicii în favoarea SC Landmark. Este vorba de lucrări de curăţire şi decontaminare a instalaţiilor, utilajelor şi spaţiilor industriale, preluarea colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, tratarea „în situu” a deşeurilor periculoase, preluarea, transportul şi eliminarea sau valorificarea prin firme autorizate a deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

După câteva luni, mai exact în martie 2010, după finalizarea operaţiunilor de curăţare şi decontaminare a secţiei de galvanizare de pe fosta platformă ARO, dar şi a spaţiilor adiacente, Global Eco Center a încheiat un contract de închiriere a spaţiului cu SC Landmark, pentru desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare temporară, tratare, valorioficare, etc., a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, conform autorizaţiei de mediu numărul 106/05.05.2010, revizuită ulterior la data de 20.07.2012. În autorizaţia de mediu sunt descrise detaliat toate lucrările şi operaţiunile acceptate şi autorizate de a fi desfăşurate cu descrierea în detaliu a procedurilor de lucru, în mare parte stabilite de Institutul Naţional de Protecţie a Mediului-ICIM Bucureşti, în baza contractului încheiat cu acesta.

2013, anul din care au început problemele!

Activitatea societăţii s-a desfăşurat fără incidente până la data de 02.10.2013, atunci când s-a produs un incendiu în depozitul Global Eco Center. În urma acestuia, au ars în totalitate sau parţial cantităţi însemnate de deşeuri aflate în zona afectată. După acest nefericit incident, autorizaţia de mediu a fost suspendată, ca în luna aprilie 2014 să fie anulată, blocând astfel orice activitate, inclusiv cea de evacuare a deşeurilor din spaţiul societăţii din Iaşi, astfel timp de peste 6 luni nu s-au putut evacua deşeuri periculoase şi nepericuloase.

S-a emis apoi un plan de măsuri privind conduita de lucru şi evacuarea deşeurilor, însă de la acea dată sociatatea din Iaşi nu s-a putut ţine de acel plan, aşa după cum precizează reprezentanţii societăţii, „Am avut parte de nenumărate şicanări privind accesul pe platformă pentru evacuarea deşeurilor, datorită ambiguităţii organelor locale de mediu şi nu numai, care prin acţiunile lor au lăsat să se înţeleagă că toată cantitatea de deşeuri de pe platforma fostei uzine ARO, ar aparţine SC Global Eco Center SRL, fără a se face distincţie de celelalte deşeuri fosrte periculoase – cianuri, metale grele- deşeuri depozitate în condiţii precare în diverse puncte de pe platformă, deşeuri care au făcut parte din clauzele contractului de privatizare a SC ARO Câmpulung”.

Vom continua istoria Global Eco Center la Câmpulung, cu ce a urmat după incidentul din 2013.

About The Author

Related posts