Holcim gazda simpozionului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Holcim gazda simpozionului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

La Câmpulung Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sanătății și Securității în Muncă, Simpozionul „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”. Gazda evenimentului a fost societatea Holcim care prin reprezentanţii sai a prezentat lucrări științifice și exemple de bune practici în domeniul S.S.M.

La simpozion au participat angajatorii din sectorul public şi privat, managerii, lucrătorii, sindicatele şi reprezentanţii lucrătorilor cu atribuţii în securitatea şi sănătatea în muncă, servicii externe de prevenire şi protecţie, asociaţii profesionale, instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al asigurării la accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, furnizorii de servicii şi de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi comunităţii educaţionale.

Mai explicit, din partea Holcim a fost prezent Cornel Banu, managerul fabricii, Rodica Dina, responsabil SSM, Anca Buta, responsabil mass-media, din partea ITM Argeş – Baboi Florin – insp. şef adj., Olaru Luminiţa, Smărăndoiu Lorin, Enache Tiberiu – inspectori muncă, responsabili SSM de la societăţi şi unităţi din Câmpulung. În cadrul simpozionului, managerul Cornel Banu a accentuat importanţa deosebită a securităţii şi sănătăţii în muncă la Hocim, evidenţiînd faptul că în afară de legi şi proceduri este foarte necesar să stai de vorbă cu omul la locul de muncă în acest fel eviţându-se accidentele.
 
,,De asemenea este important să fii şi bun vecin fiind cunoscute acţiunile de sprijin financiar pentru oameni şi autorităţi făcute de Holcim”, a mai spus directorul.
Inspectorii ITM au vorbit despre Ghidul de evaluare a riscurilor la locul de muncă, precizând că acesta se află pe site-ul www.itmarges.ro
 

About The Author

Related posts