Iată care este stadiul lucrărilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea!

Iată care este stadiul lucrărilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea!
AMENAJARE RÂU BRATIA ÎNTRE LOCALITĂŢILE BEREVOIEŞTI ŞI BĂLILEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ
Au fost realizate recalibrare albie pe o lungime de 4,2 km, 6 praguri de fund, un zid de sprijin cu lungimea de 906 metri, un zid de apărare din gabioane cu lungimea de 1,674 km.
 
AMENAJARE RÂU BUGHEA ÎNTRE LOCALITĂŢILE BUGHEA DE JOS ŞI CAPUL PISCULUI
Au fost realizate, pe râul Bughea, amenajare albie cu lungimea de 3,226 Km , protecții de mal cu lungimea de 854 metri.
Pe afluenții râului Bughea au fost realizate amenajare albie pe lungimea de 908 metri, protecție de mal pe lungimea de 912 metri, o punte hidrometrică, recalibrare albie pe lungimea de 4,134 km, consolidări de maluri cu gabioane pe lungimea de 868 metri, un prag de fund.
 
AMENAJARE RÂU ARGEŞEL ÎNTRE LOCALITĂŢILE HÂRTIEŞTI ŞI ORAŞUL MIOVENI, JUDEŢUL ARGEŞ
A fost realizate: – zid de sprijin cu lungiema de 1,058 km, 2 praguri de fund, diguri din materiale locale pe lungimea de 985 metri, recalibrare albie pe lungime de 2,610 km, zid de sprijin în Localitatea Vulturești cu lungimea de 42 metri, 3 praguri de fund, diguri cu lungime de 600 metri, reprofilare albie pe 977 metri.
 
AMENAJARE RÂUL DOAMNEI PENTRU APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN LOCALITATEA CORBI, DOMNEŞTI, PIETROŞANI, JUDEŢUL ARGEŞ
Au fost realizate: în localitatea Domnești: zid de sprijin cu lungimea de 3,08 Km, 3 praguri de fund, reprofilare albie pe lungimea de 1,690 km; în localitatea Corbi: zid de sprijin pe lungimea de 728 metri, 2 praguri de fund, reprofilare albie pe lungimea de 380 metri; în localitatea Corbșori: zid de sprijin pe lungimea de 212 metri, 1 prag de fund, reprofilare albie pe lungimea de 212 metri; în localitatea Jgheaburi: zid de sprijin cu lungimea de 117 metri, reprofilare albie pe lungimea de 117 metri.
 
REGULARIZARE RÂU COTMEANA LA LUNCA CORBULUI ŞI PÂRÂU VÂRTEJ, AFLUENT AL RÂULUI COTMEANA, ÎN LOCALITATEA BĂBANA, JUDEŢUL ARGEŞ
Au fost realizate: amenajare albie pe lungimea de 348 metri, consolidări de mal pe lungimea de 298 metri, traversă încastrare gabioane pe lungimea de 36 metri.
 
AMENAJARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A RÂURILOR TELEORMAN, COTMEANA, VEDEA ŞI VEDIŢA ÎN ZONA LOCALITĂŢILOR AFECTATE (TĂTĂRĂŞTI, ŢIGĂNEŞTI, COLONEŞTI, COSTEŞTI) – JUDEŢELE ARGEŞ, OLT ŞI TELEORMAN
În prezent, în zona orașului Costești sunt finalizate: apărări de mal cu lungimea de 839 metri, zid parapet din beton cu lungimea de 200 metri, reprofilare albie cu lungimea de 1 km; în zona localității Podul Broșteni: apărări de mal cu lungimea de 580 metri. A rămas de executat pentru finalizarea obiectivului o aparăre de mal cu lungimea de 234 metri.
 
MĂRIREA GRADULUI DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATAREA ACUMULĂRII PECINEAGU, JUDEŢUL ARGEŞ
A fost reabilitată masca de etanșare ceea ce a permis aducerea la N.N.R. a acumulării și asigurarea debitului necesar pentru utilizatorii din aval; au fost reabilitate echipamentele hidromecanice și instalația electrică a barajului.
 
AMENAJARE RÂU ARGEȘ AVAL DE ACUMULAREA PITEŞTI, MAL DREPT ÎN ZONA CARTIERULUI PRUNDU MIC
A fost realizate lucrări de consolidare a malului mal drept pe o lungime de 465 de metri.

About The Author

Related posts