Iată ce modificări aduce majorarea punctului de pensie, din 2016!

Iată ce modificări aduce majorarea punctului de pensie, din 2016!

Prin Legea nr. 340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 s-au stabilit valoarea punctului de pensie, câştigul salarial mediu brut, valoarea ajutorului de deces şi cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2016. Valoarea punctului de pensie pentru anul 2016 este de 871.7 lei. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei. Cuantumul ajutorului de deces este: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate va fi de 698 lei (80% din valoarea unui punct de pensie). Cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2016 s-au stabilit după cum urmează: 26,3 % pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5 datorate de angajaţi şi 15.8% datorate de angajator; 31.3 % pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8 % datorate de angajator; 36.3 % pentru condiţii speciale de muncă, din care 10,5 % datorate de angajaţi şi 25.8 % datorate de angajator. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 5.1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. În anul 2016, indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.09. În anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevazută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, este de 400 lei, conform Legii nr. 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

About The Author

Related posts