Imobilele din Lerești, cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile
Imobilele din Lerești, cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile

Imobilele din Lerești, cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile

Imobilele din Lerești, cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile. Aproape 20.000 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit pentru proprietarii de imobile din județul Argeș, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015- 2023 (PNCCF), în anul 2018.

Lucrările de cadastru general au lost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș.

În 2018, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) în două comune (Miroși și Căldăraru) din județul Argeș, fiind eliberate 17 153 de cărți funciare. De asemenea, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, anul trecut au fost înregistrate 2.825 de imobile, reprezentând o suprafață de 2.187 de hectare de teren agricol din județ.

În anul 2018, OCPI Argeș a semnat contracte de finanțare cu 74 de UAT-uri, iar 42 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii de cadastru general.

Totodată, în anul 2018, au fost scoase la licitație primele trei UAT-uri din județ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării. Sălătrucu, Rucăr și Lerești se numără printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a inițiat procedura de licitație.

În prezent, din totalul de 102 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Argeș, cinci (Albota, Caldăraru, Lunca Corbului, Miroși și Ungheni) sunt cadastrate în proporiție de sută la sută, iar în alte 50 se desfășoară lucrari de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

About The Author

Related posts