“Întărirea capacităților controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia”

“Întărirea capacităților controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia”

“Întărirea capacităților controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia”

La  Belgrad, a avut loc Conferința de deschidere oficială a proiectului de twinning Întărirea capacităților controlului intern în lupta împotriva corupției în Ministerul de Interne din Serbia.

România, prin Direcția Generală Anticorupție continuă să disemineze la nivel internațional cele mai bune practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Evenimentul a beneficiat de participarea ES doamna Oana Cristina POPA, Ambasadorul României în Republica Serbia precum și de prezența reprezentanților structurilor beneficiare, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Serbia și ai Ambasadei Lituaniei în această ţară.

Cu această ocazie, Sectorul Afaceri Interne din Republica Serbia a punctat foarte buna cooperare cu Direcția Generală Anticorupție, înalta calitate a transferului de expertiză dinspre partea română și utilizarea modelului D.G.A. pentru dezvoltarea în Serbia a unor mecanisme precum testarea integrității profesionale și analiza riscurilor la corupție.

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană este implementat de un consorțiu format din România, prin Direcția Generală Anticorupție și Lituania prin Serviciul de Investigații Speciale.

Alături de Direcția Generală Anticorupție participă la implementarea proiectului experți din cadrul altor două structuri din Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informațiilor și Corpul de Control, precum şi Agenția Națională de Integritate.

Proiectul are o valoare totală de 1.000.000 euro și o durată maximă de implementare de 21 luni, având ca obiectiv specific sprijinul pentru dezvoltarea continuă a capacității Sectorului de Afaceri Interne din Republica Serbia, cu accent pe mecanismele de prevenire și combatere a corupției în interiorul Ministerului de Interne, precum și pe îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție și în Planul de Acțiune.

Direcția Generală Anticorupție participă la implementarea tuturor activităților subsumate celor patru componente în care, alături de domeniile menţionate mai sus, se află şi actualizarea sistemului IT, îmbunătăţirea capacităţii interne de investigaţii şi de verificare a declaraţiilor de avere, respectiv creşterea capacităţii operationale a Sectorului Afaceri Interne.

About The Author

Related posts