Într-o săptămână, Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de 300.000 euro!

Într-o săptămână, Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de 300.000 euro!

”Echipele de inspectori sunt gata de intervenţie în orice moment, pentru a cerceta împrejurările în care se petrec evenimentele şi a stabili dacă ele pot fi încadrate ca accidente de muncă. Mult mai importantă este prevenţia care trebuie asigurată prin toate mijloacele legale. Se impune o evaluare a riscurilor pertinentă care să înlăture pericolele la care se expun lucrătorii” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 03 – 07 august 2015, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 312.004 de euro, adică 1.336.300 de lei. Au fost depistate 120 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 37 erau din judeţul Mureş, 16 din Argeş şi 11 din Bihor. 

În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 1.024.300 de lei din care 650.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 3 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 216 angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 312.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 73 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 37 dintre ele s-au înregistrat în Bucureşti şi 10 în Timiş. La nivel naţional au fost dispuse 6 opriri de echipamente pentru a se evita accidentarea lucrătorilor.

”Nici un efort nu este prea mare când vorbim despre asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase. Evaluarea riscurilor, a nivelului de stres şi identificarea unor mijloace eficiente de prevenire a accidentelor rămân preocupări permanente. Respectarea de către lucrători a normelor de securitate şi sănătate în muncă determină o scădere considerabilă a numărului de accidentaţi sau decedaţi în timpul lucrului” -Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

About The Author

Related posts