LEREŞTI: Licitaţie pentru concesionarea unui spaţiu!
LEREŞTI: Licitaţie pentru concesionarea unui spaţiu!

LEREŞTI: Licitaţie pentru concesionarea unui spaţiu!

LEREŞTI: Licitaţie pentru concesionarea unui spaţiu!

COMUNA LEREŞTI,  judeţul ARGEŞ, concesioneaza prin procedura de Licitatie: spatiu apartinand domeniului public, situat in Comuna Leresti, Judetul Arges, in incinta Dispensarului Uman, suprafaţă 35,10 mp, din care 23,10 mp cabinet, si 12 mp sala de asteptare, precum si teren cota indiviza aferent spatiului in suprafata de 77,71 mp, în vederea amenajarii unui cabinet medical.

Locul concesionării: COMUNA LEREŞTI , sat LEREŞTI, judeţul ARGEŞ . Documentaţia de atribuire a fost întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006. HG 168/2007 – pentru aprobarea nomelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 şi Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire, în urma unei solicitări scrise şi achitării la casieria instituţiei a sumei de 50 lei, la COMUNA LEREŞTI, GENERAL VASILE MILEA/353, LEREŞTI, judeţul ARGEŞ, telefon 0248549201, fax 0248549201, email primarie@leresti.cjarges.ro . 

Informaţii privind ofertele: limba de redactare a ofertei: limba română. Data limită de depunere a ofertelor: 29.11.2018, ora 10, Adresa la care trebuie depuse ofertele: COMUNA LEREŞTI , STR.GENERAL VASILE MILEA/353, LEREŞTI, judeţul ARGEŞ. 

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:29.11.2018, 0ra 12, COMUNA LEREŞTI , GENERAL VASILE MILEA/353, LEREŞTI, judeţul ARGEŞ. Ofertele vor fi depuse intr-un exemplar original.

About The Author

Related posts