Lereşti – prima comună care beneficiază de cadastrare gratuită!

Lereşti – prima comună care beneficiază de cadastrare gratuită!

Lereşti – prima comună care beneficiază de cadastrare gratuită! Pe lista localităţilor pentru care a fost demarată procedura de atribuire se află 3 şi din Argeş: Sălătrucu, Rucăr şi Lereşti.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a dat startul licitaţiei pentru înregistrarea sistematică din bani europeni a primelor 194 localităţi, dintr-un total de 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României, unde se va realiza cadastru gratuit.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” – completează obiectivul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 46.933.673 euro – cofinanţare de la bugetul de stat.

About The Author

Related posts