Locatarii care nu sunt într-o asociaţie, rămân fără apă!

Locatarii care nu sunt într-o asociaţie, rămân fără apă!

Locatarii care nu sunt într-o asociaţie, rămân fără apă!

La sfârşitul lunii septembrie, a intrat în vigoare Legea numărul 196 din 2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Conform acestei legi, consumatorii alimentați/racordați printr-un branșament/racord comun au obligația să asigure aceste servicii numai dacă la nivel de condominiu există o asociație de proprietari.

În articolul numărul 96, aliniatul 5, se stipulează: Operatorii economici care furnizează/prestează servicii de utilități publice către consumatorii alimentați/racordați printr-un branșament/racord comun au obligația să asigure aceste servicii numai dacă la nivel de condominiu există o asociație de proprietari constituită în condițiile legii care să aibă calitatea de utilizator, titular de contract, sau dacă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie asociații de proprietari conform legii”.

În acest sens, societatea furnizoare de servicii din Câmpulung, SC Edilul CGA SA, aduce la cunoştinţa abonaţilor din blocurile cu încasare directă că trebuie ca în termen de 180 de zile, să se constituie în asociație de proprietari sau să adere la una deja existentă.

Societatea, notifică aceşti abonaţi pentru a intra în legalitate, în caz contrar, SC Edilul CGA va fi obligată să aplice legea, astfel societatea va fi pusă în situația de a sista furnizarea serviciilor, respectiv furnizarea apei şi canalizare.

 

About The Author

Related posts