web analytics
Breaking News

MAI: Dezbatere publică privind Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Statutului poliţistului!

MAI: Dezbatere publică privind Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Statutului poliţistului!

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. 

Decizia a fost luată din două considerente, respectiv deficitul de personal înregistrat la nivelul MAI, precum și nevoia de a corecta, de îndată, anumite prevederi din actuala reglementare care au fost declarate neconstituționale și care, dacă nu ar fi modificate urgent, ar afecta procesul de selecție în vederea organizării concursurilor din minister. Aceasta situație afectează derularea măsurilor din strategia de reducere a deficitului de personal din MAI, în condițiile în care acesta reprezintă una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă instituția. 

Astfel, în cuprinsul proiectului supus dezbaterii publice sunt avute în vedere considerentele prezentate în comunicatul Curții Constituționale a României din 8 mai 2018 cu privire la decizia adoptată, cu incidență asupra art. 10 alin. (5) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului. 

De asemenea,  în urma consultărilor cu sindicatele reprezentative din Poliție a fost conturat cadrul normativ pentru modificarea reglementărilor care facilitau polițiștilor încetarea raporturilor de serviciu, inclusiv în jurul vârstei de 40 de ani, prevăzute în actuala legislație. 

Printre alte aspecte de interes pentru polițiști, care se regăsesc în actul normativ supus dezbaterii publice, se numără descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale, dar și introducerea posibilității decontării asistenței juridice și asistării, de un avocat, pe timpul cercetării disciplinare. 

De asemenea, se instituie o reglementare prin care  polițiștii pot  fi puși la dispoziție pe timpul cercetării prealabile, dar nu mai mult de 3 luni, timp în care li se rezervă postul și beneficiază, integral, de drepturile bănești. 

Această măsură elimină posibilitatea ca polițiștii să influențeze în vreun fel verificările care se fac asupra lor.

Pentru elevii din școlile MAI care sunt admiși în alte unități de învățământ ale ministerului sau pentru agenții de poliție admiși într-un program de studii de licență, cu frecvență, la o instituție de învățământ a MAI, proiectul oferă posibilitatea încheierii unui act adițional la angajament, care să nu mai oblige la achitarea cheltuielilor suportate de stat cu pregătirea acestora, așa cum se întâmplă în momentul de față.

De asemenea, pentru agenții care trec în corpul ofițerilor se elimină obligativitatea parcurgerii unei perioade de probă întrucât, în cazul acestora, nu este vorba despre o inițiere în carieră, ci doar despre o schimbare a corpului profesional.

În același timp, se valorifică vechimea în MAI, la acordarea gradelor profesionale cu ocazia trecerii agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, pe baza unor stagii stabilite concret în cuprinsul proiectului supus dezbaterii publice.

Nu în ultimul rând, se stabilește un mecanism pentru eliberarea din funcții de conducere a polițiștilor cu deficiențe în îndeplinirea atribuțiilor manageriale, evaluarea acestora urmând a se realiza pe baza unor criterii, precum modul de organizare și planificare a activităților, oportunitatea și operativitatea deciziilor, exercitarea autorității manageriale,  realizarea unui climat optim de muncă, receptivitatea la inițiativele personalului,  motivarea subordonaților și capacitatea de relaționare.  

Textul  proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. 

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-maildgj_transparenta@mai.gov.ro.

About The Author

Related posts