Miercuri, 31 mai, şedinţă ordinară la Câmpulung

Miercuri, 31 mai, şedinţă ordinară la Câmpulung

Şedinţă ordinară în luna mai! Se convoacă Consiliul Local al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.05.2017, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu unei scheme de ajutor de minimis reprezentand scutirea de plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, intreprinderi individuale şi asociaţii familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Câmpulung.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile aferente proiectelor selectate conform Legii nr. 350/2005.
 5. Proiect de hotărâre privind APROBAREA SCHIMBĂRII DESTINAŢIEI LOCUINŢEI CONVENABILE situată în str.Lt.Dumitru Lazea  nr. 5, bl. C4, sc. A,parter, ap. 1 ÎN LOCUINŢA SOCIALĂ ÎN VEDEREA SOLUŢIONĂRII UNUI CAZ DEOSEBIT.
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 30 mp situat în str. Cpt. I.Becleanu, nr. 7A.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru terenul situat în str.Dr.N.Fălcoianu, nr.39G.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din municipiul Câmpulung, nr. 6483 din 25.02.2011.
 9. Proiect de hotărâre privind tarifele de la Bazinul de Înot Câmpulung.
 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea profitului net realizat de S.C.Edilul C.G.A.S.A.
 11. Diverse.

About The Author

Related posts