Cu ce partid votați la alegerile parlamentare, din 6 decembrie?

PSD
PNL
USR PLUS
PRO ROMANIA SOCIAL - LIBERALĂ
PMP

Muzeul Municipal Câmpulung face angajări!
Muzeul Municipal Câmpulung face angajări!

Muzeul Municipal Câmpulung face angajări!

 

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel – instituţie a administraţiei publice locale, organizează la sediul din Str. Negru Vodă nr. 119, Câmpulung, jud. Argeș, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de:

Referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate Resurse-Umane

Concursul va avea loc în data de 06.02.2017- proba scrisă la ora 10:30, iar în data de 09.02.2017, la ora 10:30  va avea loc proba de interviu.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

pentru postul de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate Resurse-Umane

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările: contabilitate și informatică de gestiune, economie, științe juridice sau administrative;
  • cunoştinţe limbă engleză, nivel mediu; verificarea se va face in cadrul probei de interviu;
  • cunoştinţe de operare PC (diplomă, certificat de absolvire cursuri, atestat etc. avizate de către o structură guvernamentală).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Muzeului Municipal Câmpulung – Compartimentul Contabilitate – Resurse Umane, mezanin, până pe data de 27.01.2017, ora 15.00

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Muzeului Municipal Câmpulung, pe site-ul www.muzeulcampulung.ro și pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine la telefon: 0374.975.941.

About The Author

Related posts