O nouă analiză a apei potabile, a fost realizată de SC Edilul CGA SA!

O nouă analiză a apei potabile, a fost realizată de SC Edilul CGA SA!

O nouă analiză a apei potabile, a fost realizată de SC Edilul CGA SA!

Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase.

Apa este o substanță absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solvenți. Apa este un compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută H2O.

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie (mal stâng-mal drept):

1.Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă

Data executării: 12.11.2019

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare 

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 8,4

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,67 FNU

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 0,97 mg/l

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,01mg/l

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,5mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,76

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă. 

2. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str. Negru Vodă-Colegiul Național „Dinicu Golescu” (mal drept)

Data executării: 12.11.2019

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare 

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 8,3

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,79 FNU

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,03 mg/l

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,11 mg/l

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,01mg/l

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,15mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,78

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

3.Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: B-dul Ion Mihalache-Liceul Teoretic „Dan Barbilian”(mal stâng)

Data executării: 12.11.2019

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/1998 şi ISO 19458/2006 (E)

Observaţii: apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare 

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 8,2

Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 0,78 FNU

Amoniu (NH4+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,02 mg/l

Azotaţi (NO3) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 0,97 mg/l

Azotiţi (NO2) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: ˂0,01 mg/l

Clor rezidual (Cl2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obţinută: 0,1mg/l

Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,76

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

Elaborat, Şef Laborator, ing. Laura Pepenel 

Director General, ing. Mihail Vasilescu

About The Author

Related posts