Observaţiile procurorilor DIICOT cu privire la proiectul pentru modificarea CP şi CPP!
Observaţiile procurorilor DIICOT cu privire la proiectul pentru modificarea CP şi CPP!

Observaţiile procurorilor DIICOT cu privire la proiectul pentru modificarea CP şi CPP!

DIICOT a înaintat Ministerului Justiției observațiile si propunerile formulate cu privire la  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul  Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codului de Procedură Penală, precum și pentru completarea articolului 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a  măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Analiza a fost întocmită pe baza consultării întregului corp de procurori din cadrul structurii.

Pe lângă comentariile şi observaţiile de natură tehnică formulate pe marginea textelor de lege propuse pentru conformarea cu deciziile Curții Constituționale, DIICOT a remarcat şi necesitatea de a implementa şi alte modificări legislative ca efect al unor alte decizii ale Curții Constituționale.

Având în vedere că demersul Ministerului Justiției este motivat de necesitatea modificărilor consecutive deciziilor Curții Constituționale, pe de o parte, dar si a alinierii legislaţiei penale la standardele impuse de Directiva 2014/42/UE A Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, pe de altă parte, considerăm important să facem următoarele precizări:

Față de proiectul de lege analizat am apreciat necesar să accentuăm că, în opinia noastră, modificările legislative propuse, dacă vor fi adoptate în cele din urmă în forma conţinută în proiect, nu vor fi de natură să satisfacă exigenţele implementării Directivei 2014/42/UE A Parlamentului European și a Consiliului, cu privire la instituţia confiscării extinse, fiind introduse limitări si condiţionări suplimentare fata de standardele UE în materie.

Așa cum am arătat și în materialul comunicat Ministerului Justiției cu această ocazie, ca și în comunicările noastre din ultimii doi ani cu Ministerul Justiției, apreciem că întreaga reglementare naţională privind confiscarea produsului infracțiunii, consacrată în principal în prevederile legate de „confiscarea specială” şi „confiscarea extinsă”, așa cum sunt acestea reglementate în Codul penal si Codul de procedură penală în vigoare, reclamă o intervenţie legislativa cuprinzătoare. Apreciem demersul necesar pentru a alinia sistemul național de reglementare în materia confiscării produsului infracțiunii la standardele internaționale si a spori eficienţa sistemului de drept penal românesc cu privire la deposedarea infractorilor de produsul infracţional.”

About The Author

Related posts