Ocolul Silvic „Codrii Verzi” în parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai

Ocolul Silvic „Codrii Verzi” în parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai

Un parteneriat de excepţie a demarat în Argeş. Un ocol silvic privat a dorit să ofere sprijinul în instruirea studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Babeş Bolyai, astfel că a demarat un proiect de parteneriat între cele două instiţuşii. Un grup de studenţi în primul an a fost invitat pentru o săptămână în Argeş, unde au început împăduririle pe raza ocoului iniţiator al proiectului. Este vorba despre Ocolul Silvic privat „Codrii Verzi”, al cărui administrator, Marius Nicolaescu alături de şeful de ocol Nicodim Oancea, au pus la cale această acţiune. „Ocolul Silvic „Codrii Verzi” administrează şi prestează servicii silvice în judeţele Argeş şi Dâmboviţa cu posibilităţi de extindere a serviciilor silvice conform prevederilor legale pentru judeţele Vâlcea, Olt, Teleorman, Sibiu şi Brasov. Este un ocol privat înfiinţat in 2011 la initiaţiva KMS Baltics şi a patru proprietari mari de pădure autohtoni din judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Avem în administrare sau prestări servicii silvice 11.759,3 ha fond forestier din care 614 ha păţuni împădurite, şi este în plin proces de preluare în administrare sau pază de noi proprietăţi forestiere. Pentru că activitatea ocoalelor silvice se extinde şi pentru că avem nevoie în permanenţă de oameni buni, am decis să facem aceast parteneriat. La noi studenţii merg la şantiere de împăduriri, dar şi în viziţă la parcuri dendrologice, cum este cel de la Mihăeşti”, au precizat reprezenatnţii ocolului.
Cei 10 studenţi veniţi în Argeş vor mai vizita şi partea de sud a judeţului Argeş, aceştia având în program atât activităţi de practică, cât şi activităţi de studiu. Studenţii sunt veniţi împreună cu lectorul dr. Sabin Bădărău. Ocolul Silvic „Codrii Verzi” este primul ocol privat care are un parteneriat de studiu cu o universitate de asemenea manieră cum este Universitatea Babeş Bolyai. Toate cheltuielile privind deplasarea, cazarea, masa şi studiul studenţilor sunt suportate de ocol, iar această activitate nu va fi singulară, reprezentanţii ocolului spun că vor mai urma şi alte asemenea acţiuni cu studenţii.

About The Author

Related posts