Breaking News
OCOLUL SILVIC ,,CODRII VERZI”: Pază gratuită pentru pădurile sub 30 de ha. Află ce trebuie să faci pentru a beneficia de acest ajutor financiar!
OCOLUL SILVIC ,,CODRII VERZI”: Pază gratuită pentru pădurile sub 30 de ha. Află ce trebuie să faci pentru a beneficia de acest ajutor financiar!

OCOLUL SILVIC ,,CODRII VERZI”: Pază gratuită pentru pădurile sub 30 de ha. Află ce trebuie să faci pentru a beneficia de acest ajutor financiar!

Toate suprafeţele de pădure din Argeş rămase nepăzite, indiferent de forma de proprietate, urmează să fie preluate în pază pentru a preîntâmpina furturile de lemn. Măsura este prevăzută în noul Cod Silvic (Legea 175/2017), lege care a intat în vigoare, vineri, 21 iulie 2017.

Conform conducerii Ocolului Silvic ,,Codrii Verzi”, pentru pădurile cu o suprafaţă mai mică de 30 de hectare, costurile pentru pază sunt suportate de la bugetul de stat şi vor fi plătite direct ocolului silvic care prestează serviciile. „Această prevedere se regăsea şi în vechea formă a Codului Silvic, însă era aplicabilă doar pentru pădurile cu proprietar cunoscut. Noua formă a Codului permite asigurarea serviciilor de pază şi pentru pădurile cu proprietar necunoscut sau pentru care nu s-a stabilit încă succesiunea. În plus, devine obligatorie preluarea în pază şi a suprafeţelor mai mari de 30 de hectare, care nu au contracte de servicii silvice încheiate. Aceste suprafeţe vor fi preluate în pază automat de către ocoalele silvice, iar contravaloarea serviciilor va fi facturată către proprietar/succesorul în drepturi”, spune şeful ocolului silvic, Marius Nicolaescu.

De asemenea, Marius Nicolaescu precizează că, tot din 21 iulie, a intrat în vigoare o serie de prevederi prin care se va asigura cu prioritate lemn de foc pentru populaţie. Este vorba despre lemnul de foc (sau lemnul de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm) rezultat din lucrări de îngrijire, tăieri de igienă sau din produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţe compacte de maximum 3 hectare, provenit din păduri proprietate publică a statului.

La nivelul Argeşului a avut loc o teleconferință cu ministerul la sediul Prefecturii la care au participat prefecţii din ţară, reprezentanții RNP şi ai ocoalelor silvice de regim (private) care a avut ca temă aprovizionarea populației cu lemne în conformitate cu noile modificări ale Codului silvic. Urmează ca primăriile să centralizeze cererile pentru aprovizionare cu lemn de foc și să le transmită mai departe la prefecturi care le gestionează la rândul lor pe fiecare județ și le transmit RNP-ului.

Urmează peste o lună să fie o altă teleconferința pentru a se stabili ce mai este de făcut în acest sens.

Se poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha, faţă de 3 mc/an/ha

O veste bună pentru proprietarii de păduri sau orice persoană cu drept de uzufruct! A fost mărit volumul de lemn pentru tăiat de la 3 mc la 5 mc/an/ha, portivit articolul 20, alineatul (3):

„(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an.”

ocolul-silvic-2Cei care beneficiază de acest lemn îl primesc în gestiune, iar reprezentanţii Ocolului Silvic ,,CODRII VERZI” se ocupă de toate formalităţile pentru ca timpul de aşteptare al cetăţeanului să se scurteze.

PLATĂ PENTRU LINIȘTEA PĂDURII

Proprietarii de păduri, persoane fizice sau juridice, asociațiile acestora, primăriile care au în proprietate terenuri forestiere beneficiază de o schemă de ajutor de stat de maxim 200 de euro/ha/an.

  • 25 euro/ha/an pentru suprafața care nu este tăiată timp de 5 ani şi 103 euro/ha/an pentru suprafața unde se foloseşte atelajele la colectarea lemnului din rărituri.

Beneficiarii depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin. Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie și, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obținut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.

Criteriile de selecție și sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR ‐ AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014 ‐ 2020 și se detaliază în ghidul solicitantului aferent schemei. Criteriile și punctajele de selecție pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor și a cadrului de performanță propuse prin PNDR 2014‐ 2020.

Nici proprietarii de păduri care sunt situate în parcurile naţionale sau în jurul parcurile lacurilor de acumulare nu au de suferit. În baza hotârârii nr.447 primesc o subvenţie de 470 lei/an/ha – pentru pădurea situată în parcul naţional şi 226 lei/an/ha pentru pădurile din jurul parcurile lacurilor de acumulare.

 

 

 

About The Author

Related posts