Ora 15:30! Ședință de Consiliu Local!
Ora 15:30! Ședință de Consiliu Local!

Ora 15:30! Ședință de Consiliu Local!

Aleșii locali se vor întâlni luni, 31 octombrie, de la ora 15:30 în cadrul unei ședințe ordinare, ultima din luna octombrie. Pe ordinea de zi au de dezbătut 14 proiecte de hotărâre. Iată care sunt acestea:          

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Bînă Victor, consilier local al municipiului Câmpulung din partea P.S.D.

Proiect de hotărâre privind declararea ca loc vacant a locului d-lui Bînă Victor, consilier local al municipiului Câmpulung din partea P.S.D.

Proiect de hotărâre privind Contul de execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 30 09 2016.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 si efectuarea virarilor de credite.

Proiect de hotărâre privind acordul pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung pentru perioada de programare 2016-2022 şi a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Câmpulung.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Câmpulung nr. 48 din 31.10.2012, constatarea încetării aplicabilităţii H.C.L.nr.27/28 03 2013 precum şi încheierea unui act adiţional la Contractul de Asociere nr. 30230/09.11.2012.

Proiect de hotărâre privind sprijin financiar în derularea unor proiecte.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului funcţiilor publice şi contractuale ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung, a instituţiilor şi serviciilor publice ale Consiliului Local Câmpulung pe anul 2016.

Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de finanţare multianual  în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală (PNDL) pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, a terenului din str. Negru Vodă, nr.158 şi trecerea lui în domeniul privat al municipiului Câmpulung în vederea restituirii.

Proiect de hotărâre privind  înstrăinarea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în Policlinica Stomatologică din str. Nae Leonard, nr.2B.

Proiect de hotărâre privind  inchirierea directa a unui teren, str.Fraţii Goleşti, nr.14, bl.A6a.

Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de concesiune nr.22043/20.07.2011.

Diverse.

About The Author

Related posts