web analytics
Breaking News

PĂDURILE MUSCELENE – întâlnire importantă la primăria Lerești!

PĂDURILE MUSCELENE – întâlnire importantă la primăria Lerești!

În calitate de custode al sitului Natura 2000 Râul Târgului – Argeșel – Râușor, Fundaţia Conservation Carpathia a iniţiat proiectul „Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor” – SMIS-CSNR 102086, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este iunie 2017 – noiembrie 2019, timp în care, împreună cu autorități și proprietari, custodele va stabili și aproba un set de măsuri în vederea creşterii gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii, prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

Zona a fost desemnată sit Natura 2000 datorită importanței valorii naturale a pădurilor de fag, precum și datorită speciilor rare, protejate, de faună și floră. Zona este și un important coridor ecologic pentru carnivore mari și erbivore. Din anul 2014 FCC este custodele sitului și are ca responsabilități: inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar/național, identificarea presiunilor, amenințărilor și a oportunităților, elaborarea de propuneri de îmbunătățire a stării de conservare, dialog cu autoritățile și comunitățile locale și o evaluare de ansamblu a managementului forestier actual.

Practic, împreună cu toate părțile implicate, FCC va elabora un plan al sitului care să asigure un echilibru pozitiv între nevoile populației și mediul înconjurător.

În cadrul conferinței de presă de vineri, 13 iulie 2018, gazduită la primăria Lereşti, custodele a prezentat progresul proiectului de elaborare a planului de management de anul trecut până în prezent:

  • Realizarea studiului socio-economic al populației
  • Realizarea unor hărți ale zonei
  • Realizarea studiilor de cercetare în teren a diverselor specii de interes: reptile, amfibieni, pești, insecte, mamifere, iar studiile de cercetare continuă, atât pentru vietăți sălbatice, cât și pentru păduri
  • Realizarea unor materiale de informare: calendare și postere cu imagini frumoase din sit, un film despre pădurile de fag, atât de importante pentru rolul lor, pliante informative, un ghid pentru elevii școlilor din sit și altele.

Urmează, până la finalul anului, ca echipa FCC să vină în comunități și să organizeze caravane de informare pentru populația locală și pentru elevii din cele 4 localități cu suprafețe semnificative incluse în sit. Iar în 2019, pe masură ce vor fi gata studiile științifice, custodele va organiza întâlniri cu toți factorii interesați pentru întocmirea planului de management al zonei.

La întalnire au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș, ai primăriilor din Lerești, Rucăr și Valea Mare Pravăț, Garda Forestieră, Agenția pentru Protecția Mediului, Administrația Bazinală de Apă, Salvamont Câmpulung, G.A.L., membrii ai obștilor, ocoalelor silvice și asociatiilor de vânatoare din zona sitului.

About The Author

Related posts