PERICOL! Investiţie de urgenţă la primăria Câmpulung…

PERICOL! Investiţie de urgenţă la primăria Câmpulung…

Investiţie de urgenţă la primăria Câmpulung… Pe vremuri sediul fostei Prefecturi când era raionul Muscel…este acum în pericol de incendiu?

Spunem asta deoarece actualul primar Liviu Ţâroiu a alocat sume de bani semnificative din bugetul pentru anul 2018, pentru reparaţii capitale instalaţie pentru stins incendii la sediul
primăriei – proiectare şi execuţie.

Valoarea investiţiei ajunge până la suma de 35.000 lei. Investiţia a fost scoasă la licitaţie pe SEAP şi constă în refacerea instalaţiei de hidranţi interiori în sediul primriei. Lucrări de înlocuire instalaţie interioară pentru stins incendii – conducte hidranţi – precum şi racordarea la reţeaua exterioară de alimentare cu apă.

Sediul fostei Prefecturi de Muscel a fost construit în perioada 1928-1934 după proiectul arhitectului Dumitru Ionescu Berechet, după modelul fostului sediu al primăriei ce în prezent poartă numele Casei de Cultură ,,Tudor Muşatescu”.

Reamintim faptul că această construcţie a fost făcută din celebra piatră de Albeştii de Muscel, cioplită cu motive de inspiraţie brâncovenească.

About The Author

Related posts