Post vacant la primăria Câmpulung!

Post vacant la primăria Câmpulung!

Primăria municipiului Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad superior – Direcția Tehnică și Urbanism – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești în specializările: construcții civile, industriale și agricole, sau în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 iulie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 august 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Câmpulung organizează concurs de recrutare, la sediul din Str. Negru Vodă nr. 127, telefon 0248/511.034.

About The Author

Related posts