Primăria Bălilești caută inspector debutant!

Primăria Bălilești caută inspector debutant!

Primăria Bălilești caută inspector debutant!  Se organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe agricole, economice sau de administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 mai 2019, ora 12.00 proba scrisă;
  • 16 mai 2019, ora 12.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bălileşti, str. Principală nr. 169, judeţul Argeş, telefon 0744.438.135 sau 0248.562.355, e-mail starecivila@primariabalilesti.ro.

About The Author

Related posts