Primăria din Dâmbovicioara face angajări!

Primăria din Dâmbovicioara face angajări!

Primăria din Dâmbovicioara face angajări! Două posturi vacante au fost scoase la concurs de către instituția publică! Este vorba despre inspector debutant și inspector asistent.

Postul vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Agricol, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă ori echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 17 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Postul vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul buget finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale, patrimoniu și resurse umane.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă ori echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 14 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dâmbovicioara, cu sediul în satul Podu Dâmboviţei, Str. Școlii nr. 298A, județul Argeș, telefon 0248.544.204 sau 0740.949.277, e mail secretar.dambovicioara@gmail.com sau primariadambovicioara@yahoo.com.

About The Author

Related posts