Primăria Poienarii de Muscel beneficiază de fondurile alocate de ANCPI

Primăria Poienarii de Muscel beneficiază de fondurile alocate de ANCPI

Primăria Poienarii de Muscel beneficiază de fondurile alocate de ANCPI cu 3.860,57 hectare (16.000 de lei, suma solicitată).

Guvernul României a făcut publică lista unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura noi lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Este vorba despre un program derulat de ANCPI, care implementează Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, care face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.”

Acesta completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din 660 de unităţi administrativ-teritoriale situate în zone rurale ale României, cu suprafaţa totală de 5.758.314 hectare.

În 2019, fiecare unitate administrativ teritorială poate primi 160.000 de lei, pentru înregistrarea gratuită a proprietăţilor prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, faţă de 155.000 de lei, cât a fost în 2018, 150.000 de lei, în 2017, şi 135.000 de lei, în 2016. Astfel, începând cu data de 3 aprilie 2019, fiecare Oficiu teritorial comunică unităţilor administrativ teritoriale, care au solicitat finanţare în această etapă, suma de care vor beneficia şi modelul contractelor de finanţare.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară finanţează şi în 2019, din venituri proprii, lucrări de cadastru general în toate localităţile eligibile în cadrul PNCCF. Primarii interesaţi să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general, pe sectoare cadastrale, pot încheia contracte de finanţare cu Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, începând cu luna aprilie. Lucrările sunt gratuite pentru cetăţeni.

About The Author

Related posts