Program pentru stimularea angajării tinerilor

Program pentru stimularea angajării tinerilor

Program pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară.

În Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 325 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară.

Implementarea prezentelor norme metodologice se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30 milioane lei în limita sumelor aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.

Scopul Programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migraţiei, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către muncă în agricultură, acvacultură şi industria alimentară, derulat pe perioada 2018-2020.

Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă.

Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create.

Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

  1. a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară;
  2. b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare;
  3. c) 500 lei pentru persoanele fără studii.

 Înscrierea în program se face până la data de 31 decembrie 2020.

 

About The Author

Related posts