Propunerile preşedintelui PSD Argeş, Şerban Valeca, pentru Congresul din 29 Iunie
Propunerile preşedintelui PSD Argeş, Şerban Valeca, pentru Congresul din 29 Iunie

Propunerile preşedintelui PSD Argeş, Şerban Valeca, pentru Congresul din 29 Iunie

Senatorul Şerban Valeca, preşedintele organizaţiei PSD Argeş, are câteva propuneri pentru Congresul PSD care va avea loc la sfârşitul lunii iunie.

Inițiativa vine ca o continuare a Programului de Guvernare si are drept scop valorificarea potenţialului imens al ţării, al poporului și dezvoltarea producției naționale de bunuri si servicii.
Propunerile lui Valeca urmăresc 3 directii:

1. Elaborarea de către instituțiile abilitate (academii, institute de cercetare, universități, alte instituții romane specializate) a unei Strategii de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung (SDES) care sa transceadă alternantele politice la guvernare și să dea coerentă și continuitate măsurilor ce trebuie aplicate pentru dezvoltarea statului român și creșterea nivelului de trai a populației. Perioada propusă este de minim 25 de ani și este similară proiecțiilor unor țări dezvoltate din Uniunea Europeană și nu numai.

2. Înființarea prin lege a „Colegiului Consultativ” al Ministerului Educației format din reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și mediului educațional (preuniversitar și universitar) pentru racordarea atât de necesară a curriculei la nevoile mediului economic în vederea creșterii absorbției absolvenților pe piața muncii pe de o parte precum și cresterea productivității pe de altă parte.

3. Elaborarea unui Plan de Dezvoltare Industrială în România – a 4-a revoluție industrială, prin care România să recupereze decalajele față de țări mai dezvoltate precum și racordarea în timp real la piețele internaționale.

About The Author

Related posts