Salariile angajaţilor primăriei Câmpulung! Lista completă!

Salariile angajaţilor primăriei Câmpulung! Lista completă!

Vă facem cunoscute salariile de bază din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung şi al aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung stabilite conform Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 1 iulie 2017.

  1. Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
  2. Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.
  3. Pentru condiţii vătămătoare se va acord un spor de 15% din salariul de bază cu respectarea art. 11, alin. (4) şi art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153 / 2014, dacă îşi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii, având la bază buletinele de determinare sau expertizare emise de către autorităţile abilitate în aceste sens, conform legii.
  4. Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  5. Prevederile art. 14 din Legea nr. 285 / 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, rămân în vigoare, pentru funcţiile care au beneficiat de acestea la 30.06.2017.

salarii-1

 

salarii-2

salarii-3

salarii-4

salarii-5

salarii-6

salarii-bun-4

About The Author

Related posts