Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie publică cu strigare

Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie publică cu strigare

Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie publică cu strigare

Comuna  SCHITU  GOLEȘTI prin Primăria  comunei Schitu Golești, cu sediul în Schitu Golești, str. DN73, nr. 1, județul Argeș, cod fiscal 4122469, reprezentată prin primar – Miriță Vasile Tudorel, în calitate de vânzător, organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea bunului mobil – Cazan de fabricat țuică, aflat în proprietatea privată a comunei Schitu Golești.

  1. Calendarul licitației:

Data limită de depunere a cererii de înscriere la lictație: 10.09.2018, orele 16:00, la registratura Primăriei comunei Schitu Golești.

Data desfășurării licitației: 11.09.2018, orele 14:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei comunei Schitu Golești.

Data limită  pentru achiziționarea documentației de participare la licitație: 07.09.2018, orele 16:00.

  1. Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform documentației de licitație.
  2. Garanția de participare la licitație este de 30 lei;

Taxa pentru achizitionarea caietului de sarcini este de 20 lei;

  1. Prețul de pornire la licitație este de 6.668 lei;

Pasul de licitare este de 10 lei.

  1. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 24.09.2018, orele 14:00.
  2. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0248 / 566.500.

                   Primar,                                                                 Secretar,

      Miriță  Vasile – Tudorel                                            Vlăducă  Cătălin

 

About The Author

Related posts