Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie publică cu strigare

Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie publică cu strigare

Comuna  SCHITU  GOLEȘTI prin Primăria  comunei Schitu Golești, cu sediul în Schitu Golești ,str. DN73, nr.1, județul Argeș, cod fiscal 4122469, reprezentată de Primar – Miriță Vasile – Tudorel, în calitate de vânzător, organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea terenului în suprafață de 376 mp, situat în intravilanul comunei Schitu Golești, în punctul ” Orășel Slăniceanu – Dumitru ”, proprietate privată a comunei Schitu Golești.

  1. Calendarul licitației:

Data limită de depunere a  cererii de înscriere la licitaţie : 08.05.2017, ora  09:00, la registratura Primăriei comunei Schitu Golești

Data desfășurării licitației  : 08.05.2017, ora 11:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei comunei Schitu Golești.

Data limită  pentru achiziționarea  documentației  de participare la licitație: 05.05.2017, ora 16:00.

  1. Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții : conform documentației de licitație.
  2. Garanția de participare la licitație este de 361 lei;

Taxa privind cumpărarea  caietului de sarcini este de 100 lei;

Taxa de participare la licitație este de 200 lei;

  1. Prețul de pornire la licitație este de 48 lei/mp;

Pasul  de licitare este de 0,5 lei.

Pentru licitare este obligatoriu să existe  minim două oferte care să îndeplinească  condițiile de eligibilitate.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0248 566 500.

About The Author

Related posts