Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie

Schitu Goleşti: Anunţ licitaţie

Comuna  SCHITU  GOLEȘTI prin Primăria  comunei Schitu Golești, cu sediul în Schitu Golești, str. DN73, nr.1, județul Argeș, cod fiscal 4122469, reprezentată de Primar – Miriță Vasile – Tudorel, în calitate de vânzător, organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea terenului în suprafață de 376 mp, situat în intravilanul comunei Schitu Golești, în punctul ”Orășel Slăniceanu – Dumitru”, proprietate privată a comunei Schitu Golești.

  1. Calendarul licitației:

Data limită de depunere a  cererii de înscriere la licitație: 04.07.2017, ora  09:00, la registratura Primăriei comunei Schitu Golești

Data desfășurării licitației: 04.07.2017, ora 11:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei comunei Schitu Golești.

Data limită  pentru achiziționarea  documentației  de participare la licitație: 30.06.2017, ora 16:00.

  1. Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform documentației de licitație.
  2. Garanția de participare la licitație este de 361 lei;

Taxa privind cumpărarea  caietului de sarcini este de 10 lei;

Taxa de participare la licitație este de 20 lei;

  1. Prețul de pornire la licitație este de 48 lei / mp;

Pasul  de licitare este de 0,5 lei.

Pentru licitare este obligatoriu să existe  minim o ofertă care să îndeplinească  condițiile de eligibilitate.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0248 566 500.

                   Primar,                                                                         Secretar,

      Miriță  Vasile – Tudorel                                            Vlăducă  Cătălin

 

About The Author

Related posts