SCHITU GOLEŞTI: licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă

SCHITU GOLEŞTI: licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă

Comuna  Schitu  Golești, județul Argeș organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pășunea cu vegetație forestieră Valea Florii aflată în  proprietatea publică a comunei  Schitu Golești, județul Argeș.

Organizatorul  licitației: primăria comunei Schitu Golești, str. DN 73, nr. 1, sat Schitu Golești, județul Argeș, tel./fax. 0248.566.500, e-mail : primarie@schitugolesti.cjarges.ro.

Data desfășurării și ora  începerii licitației: 08.02.2018, ora. 11:00.

Locul desfășurării licitației: sediul primăriei, comuna Schitu Golești din str. DN73, nr.1, Schitu Golești, jud. Argeș.

Tipul licitației: Licitație publică cu preselecție, cu strigare. Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715 / 2017.

Data desfășurării și ora începerii preselecției: 31.01.2018, ora 11:00.

Data și ora – limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și  cererea de înscriere la licitație: 31.01.2018, ora 09:00.

Prețul  de pornire a licitației este de 110 lei/mc iar pasul de licitare este de 5 lei.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 272 mc, din care pe specii:

  • fag = 1 mc;
  • anin alb = 154 mc;
  • anin negru =54 mc;
  • carpen = 63 mc;
  • cireș păsăresc ;

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul primăriei Schitu Golești de luni până vineri, începând cu data de 10.01.2018, între orele 08:30 – 16:00.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.

Persoana de contact : Vlăducă Cătălin, tel. 0248 566 500.

About The Author

Related posts