Se caută administrator financiar pentru Vila Mirea!

Se caută administrator financiar pentru Vila Mirea!

Se caută administrator financiar pentru Vila Mirea fosta Casă a Pionierilor! În temeiul articolului 7 din H.G, numărul 286/2011, modificată prin H.G. numărul 1027/2014, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București anunță scoaterea la concurs a unui post contractual de execuție vacant de administrator financiar cu studii medii absolvite diplomă de bacalaureat (administrator imobile), vechime în muncă de minimum 20 de ani, cu domiciliul stabil în Câmpulung și în localitățile învecinate, la Vila Mirea – Casă de Vacanță din strada Matei Basarab, numărul 13, Direcția Generală – Administrativ, Direcția Economică – Administrativă.

Concursul se va desfășura în ziua de 14.10.2019, ora 13.00 proba scrisă, și în ziua de 18.10.2019, ora 13.00, interviul la Direcția Economică-Administrativă, cu sediul în strada Dionisie Lupu, nr.37, sector 2, București. Dosarele de concurs se depun până în data de 04.10.2019 ora 15.00 la Biroul Încadrări – Rectorat cu sediul în strada Dionisie Lupu, nr.37, sector 2, București.

Relații suplimentare la telefon 021.318.07.19/20. interior 193 la avizierul Rectoratului și pe siteul www.umfcd.ro.

About The Author

Related posts