Se organizează concurs pentru detectivi particulari!

Se organizează concurs pentru detectivi particulari!

În data de 12 octombrie a.c., orele 10.00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş se va susţine examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular.

Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, până la data de 7 octombrie a.c., dosarele personale întocmite conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 329/2003, cu completările aduse prin O.U.G. nr. 41/28.06.2016, în vederea susţinerii examenului care va avea loc în data de 12 octombrie a.c., orele 10.00 la sediul acestei instituţii.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la subcomisar de poliţie Stroe Răzvan, la numărul de telefon 0248/607000, interior 20161.

BIBLIOGRAFIE :

-Constituţia României, ediţia 2003

-Noul cod penal – partea specială, ultima ediţie

-Noul cod de procedură penală – partea generală, ultima ediţie

-Drept civil (contracte civile, obligaţii)

-Legea 329/2003 R privind exercitarea profesiei de detectiv particular

-Legea 353/2004 privind modificarea Legii 329/2003

-HG 1666/2004 privind norme de aplicare a Legii 329/2003

-Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

-HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România

-Legea 300/2004 rep. privind activitatea persoanelor fizice autorizate

-Legea 31/1990 rep. privind înfiinţarea societăţilor comerciale

-Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999

About The Author

Related posts