Ce partid veți vota la alegerile locale?

PSD
PNL
USR/PLUS
PMP
PRO ROMANIA
ALDE
POL CÂMPULUNG
BUN 100%
AUR

This poll has been finished and no longer available to vote !

Ședință de CL online! Se anunță una cu scântei!

Ședință de CL online! Se anunță una cu scântei!

Se convoacă membrii Consiliului Local al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 29.06.2020, orele 16.00, ședința ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, după caz. Vă facem cunoscută ordinea de zi:

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară din data de 28.05.2020, proces verbal sedință extraordinară din data de 12.06.2020 și proces verbal ședință extraordinară 22.06.2020);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţii „Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu şi Şoseaua Naţională în Municipiul Câmpulung” şi  indicatorii tehnico-economici;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții : „Studiu de fezabilitate ,,Extindere rețea distribuție gaze natural pe străzile Șoseaua Națională tronson II, Decovilului, Valea Unchiasului tronson II si Izlaz”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de selecție POR/GAL Câmpulung Muscel/ 2020/9/1/OS 9.1. pentru proiectul „Amenajare alei pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu și Șoseaua Națională în Municipiul Câmpulung”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelului de selecție POR / GAL Câmpulung Muscel / 2020/9 / 1 /OS 9.1. pentru proiectul „Studiu de fezabilitate ,,Extindere retea distributie gaze natural pe strazile  Sos Nationala tronson II, Decovilului, Valea Unchiasului tronson II și Izlaz”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la însușirea locurilor de parcare  pentru folosință în parcările de domiciliu ce vor fi supuse procedurii de atribuire și încheiere a contractelor de închiriere;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la acordare aviz consultativ favorabil pentru  modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări pe anul 2020 al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Câmpulung pe anul 2019;
 2. Discuții cu privire la probleme de interes local.

About The Author

Related posts