Ședință de Consiliu Local la Câmpulung pe Internet!

Ședință de Consiliu Local la Câmpulung pe Internet!

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 28.05.2020, orele 16.00, ședința ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, după caz.

 1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară din data de 30.04.2020 și proces verbal sedință extraordinară din data de 18.05.2020);
 2. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2020;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a două terenuri în suprafață de  4,92  mp și respectiv 2,52 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situate în Municipiul Câmpulung, str. I. C. Brătianu, nr. 9, în vederea edificării a două balcoane în proiecția balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, aferente apartamentului proprietate personală a soților GHINEA IONELA și GHINEA ILIE – VIOREL;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesiunii fără licitație publică a unui teren în suprafață de 3,18 mp aparținând domeniului public al Municipiului Câmpulung, situat în Câmpulung, str. George Topârceanu, nr. 4, în vederea edificării unui balcon în proiecția balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, aferent apartamentului proprietate personală a doamnei BOTEANU ELISMARI;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 10706 din 14.04.2014 privind CAR ELISAN IFN;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 10360 din 08.04.2015 privind SC NATURAL RMD SRL;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 12535 din 29.04.2015 privind SC NICOLIRI SRL;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 • Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor reprezentând aplicarea prevederilor art. 16, alin. (1) din  Ordonanța Militară nr. 7 / 2020, modificată și completată de art. 20, pct. 3 din Ordonanța Militară nr. 8 / 2020;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu unei scheme de ajutor individual reprezentând reducerea redevenței datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung de către operatorul local al serviciului public de transport local de călători începând cu data instituirii stării de alertă pe întreg teritoriul României, respectiv 15.05.2020 și până la data de 15.09.2020;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere Rețele de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă casa Viforeanu” (str. Matei Basarab, nr. 36) – DALI;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă str. Negru Vodă, nr. 214 – DALI;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă strada Negru Vodă nr. 113 / strada Republicii, nr. 20” – DALI;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare exterioară construcție existentă str. Negru Vodă, nr. 130” – DALI;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

 1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea profitului net înregistrat de SC EDILUL CGA SA la 31.12.2019;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

Discuții cu privire la probleme de interes local.

About The Author

Related posts