Breaking News
Ședință de Consiliu Local la Câmpulung pe tabletă!
Ședință de Consiliu Local la Câmpulung pe tabletă!

Ședință de Consiliu Local la Câmpulung pe tabletă!

Au fost convocați membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 31.03.2020, orele 16.00, ședință ce se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, după caz.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin rapoartele de specialitate, referat de aprobare, avize ale comisiilor de specialitate și alte documente, după caz.

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic, scanate, prin e-mail.

Art. 5. – Proiectele de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziție sunt transmise către avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, după cum urmează:

a) – Punctul 2 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință

                 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

b) – Punctul 3 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                 – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

c) – Punctul 4 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui împrumut din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul curent;

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

d) – Punctul 5 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Câmpulung

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

e) – Punctul 6 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 și preluarea Bazinului Municipal de Înot

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

f) – Punctul 7 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea nivelului redevenței datorate de SC EDILUL CGA SA pentru anul 2020

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

g) – Punctul 8 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului de Execuţie al Municipiului Câmpulung la data de 31.12.2019

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

h) – Punctul 9 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui spațiu medical situat în Municipiul Câmpulung, str. Poenaru Bordea, nr. 12, județul Argeș

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

i) – Punctul 10 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public, înregistrarea în contabilitate și darea în administrarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung a unor bunuri din domeniul public

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

j) – Punctul 11 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC EDILUL CGA SA

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

k) – Punctul 12 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

l) – Punctul 13 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuiui de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din Municipiul Câmpulung nr. 6483 din 25.02.2011

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

m) – Punctul 14 din proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajarea Piață Primărie Câmpulung, județul Argeș”

                 – Comisia nr. 1 (Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului);

                  – Comisia nr. 5 (Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor);

Pe ordinea de zi au mai fost introduse alte 3 proiecte de hotărâre.

About The Author

Related posts