Ședință extraordinară! Profesorii își primesc salariile restante!
Ședință extraordinară! Profesorii își primesc salariile restante!

Ședință extraordinară! Profesorii își primesc salariile restante!

Sfântul Nicolae le aduce profoserilor care nu și-au primit salariile în luna noiembrie, banii restanți. Consilierii locali se întrunesc de îndată astăzi, 6 decembrie de la ora 16:00, pentru a vota proiectul de hotărâre privind banii veniți de la Ministerul Educației pentru achitarea salariilor restante profesorilor.

Un alt proiect de hotărâre pentru care aleșii locali trebuie să decidă  este următorul:

ART.1. Se aprobă  cofinantarea proiectului cu titlul ,,Extindere retea de canalizare menajera pe strazile Carpati, Ion Ticaloiu si Zavoiului”, în valoare totală de 100.062,20 lei cu TVA , din care:

  • 239,89 lei cu TVA, valoare decontată până la data adoptării prezentei hotărâri;
  • 822,31 lei cu TVA , cofinanțare rămasă de alocat pentru decontarea cheltuielilor care nu sunt suportate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Planului național de dezvoltare locală.

ART.2. Se aprobă Insusirea Anexei nr. 3 la normele metodologice

,,Solicitare de finantare prin Programul national de dezvoltare locala a obiectivului de investitii ,,Extindere retea de canalizare menajera pe strazile Carpati, Ion Ticaloiu si Zavoiului” întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1851/2013 , republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, conform anexei nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se abrogă prevederile art. 1 al HCL Câmpulung nr. 63/31.10.2016.

ART.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi Fiscală şi Compartimentul Investiţii şi Achiziţii Publice.

ART.5. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul  Argeş şi Primarului Municipiului Câmpulung.

 

About The Author

Related posts