Şedinţă ordinară! 17 puncte pe ordinea de zi!

Şedinţă ordinară! 17 puncte pe ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 28.02.2017 orele 16.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Pneumoftiziologie Câmpulung începând cu data de 01.02.2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamenului privind repartizarea în vederea închirierii locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor aparţinând Municipiului Câmpulung.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED).
 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea imobil Piaţa Vişoi, teren şi construcţii.
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, care să facă parte din Comisia de lucru privind strategia de dezvoltare locală a municipiului Câmpulung pentru perioada 2016-2020, alături de persoanele desemnate de Primarul Municipiului Câmpulung din aparatul de specialitate al primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind „închirierea prin licitaţie publică a spaţiului comercial situat în Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 107, zona A, jud. Argeş”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici, după actualizarea Devizului General al investiţiei cu noua cota TVA de 19 % pentru proiectul „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă, nr. 145, Câmpulung, judeţul Argeş”.
 8. 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după actualizarea Devizului General al investiţiei cu noua cotă TVA de 19% pentru proiectul „Reabilitare pod Şoseaua Naţională”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, după actualizarea Devizului General al investiţiei cu noua cotă de TVA de 19% pentru proiectul „Reabilitare pod G-ral I. Teodorescu”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General al investiţiei actualizat dupa incheierea contractului de executie şi modificare TVA la 19% pentru proiectul „Reabilitare str. Gruiului KM 0+000-KM 2+426+str. H. Richard KM 0+000 KM 0+688”.
 11. Proiect de hotărâre privind „Planul de lucrări de interes local”.
 12. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C Edilul CGA S.A.
 13. Proiect de hotărâre privind structura reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona, în anul şcolar 2017-2018 în municipiul Câmpulung.
 14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei comisii care să negocieze achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de S.C Financiar Urban S.R.L la S.C Edilul CGA S.A.
 15. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Municipiului Câmpulung a suprafeţei de 126 mp teren situat în str. Negru Vodă, f.n.
 16. Diverse.

About The Author

Related posts