Ședință ordinară! 7 puncte pe agenda consilierilor locali

Ședință ordinară! 7 puncte pe agenda consilierilor locali

Ședință ordinară! 7 puncte pe agenda consilierilor locali. Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, în şedinţă ordinară în data de 29.08.2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a primăriei municipiului Câmpulung.

  1. Prezentarea și aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare (proces verbal ședință ordinară din data de 25.07.2019 și proces verbal ședință extraordinară din data de 12.08.2019);
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General al investiţiei refăcut după încheierea contractului de execuție lucrări pentru proiectul „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN800) în Municipiul Câmpulung”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform 8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851 / 2013, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung”;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung și aprobarea organigramei și a statului de funcţii;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegaţiii a Municipiului Câmpulung în Xanthi – Grecia pentru încheierea Acordului de Înfrățire;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;

Inițiator: Primarul Municipiului Câmpulung

  1. Discuții privind probleme de interes local.

About The Author

Related posts