Ședință ordinară la Câmpulung! Transmitem în DIRECT!
Ședință ordinară la Câmpulung! Transmitem în DIRECT!

Ședință ordinară la Câmpulung! Transmitem în DIRECT!

Astăzi, 28 noiembrie de la ora 16:00 consilierii locali se întâlnesc în cadrul unei ședințe ordinare, având pe ordinea de zi, 22 de proiecte de hotărâre. Redactorii Ziarului din Muscel vor transmite în Direct, toată ședința de CL de la Câmpulung pe pagina de facebook a publicației. Pentru cei care nu reușesc să se conecteze sunt rugați, după ce apreciază pagina cu un LIKE, să dea un click aici!

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Sîrbu Gheorghe.
 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7/30 06 2016.
 3. Proiect de hotărâre privind  modificarea/completarea Regulamentului de organizare si functionare,  Regulamentului Intern  şi  modificarea organigramei si statului de functii  ale Spitalului Municipal Campulung
 4.  Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al S.C. Edilul C.G.A. S.A
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
 6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea cu 1 an a duratei  contractelor de închiriere pentru locuinţele A.N.L. situate în Municipiul Câmpulung.
 7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea duratei  contractelor de închiriere prin act adiţional, pentru locuinţele sociale atribuite persoanelor fizice din Municipiul Câmpulung
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirilor la plata a majorarilor si penalitatilor de întârziere aferente creanțelor bugetare restante, provenind din neplata la termen a  impozitelor și  taxelor  locale, a redevențelor și  a chiriilor  datorate bugetului local al  Municipiului Câmpulung, de către contribuabili persoane fizice cu domiciliul în Municipiul Câmpulung.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere  pentru spații comerciale și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Câmpulung ce sunt ocupate, cu titlu de chirie, de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
 10. Proiect de hotărâre privind  introducerea în domeniului public al Municipiului Câmpulung a unor bunuri și  completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Câmplung, înregistrarea în contabilitate a acestora și darea în folosință cu titlu gratuit instituţiilor publice şi serviciilor subordonate consiliului local, precum și trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat în vederea casării.
 11. Proiect de hotărâre  privind instituirea taxei speciale de colectare, transport și depozitare gunoi menajer pentru persoanele fizice care beneficiază de Serviciul Public Local de Salubritate al Municipiului Câmpulung.
 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii  “Reabilitare Strada Gruiului + Strada Richard  în Municipiul Câmpulung.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea  condiţiei specifice referitoare la vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: de la 5 ani la un an, în vederea reluării procedurii de demarare a concursului de recrutare a funcţiei contractuale  vacante “CONSILIER JURIDIC “ gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. d-lui David Dragoş-Florin.
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. d-nei Năftănăilă Lenuţa-Mihaela.
 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe A.N.L. d-nei Stanciu Ionela Alexandra.
 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei  locuinţe sociale d-lui Cojocaru Ion.
 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea  unei locuinţe sociale d-nei Priu Elena.
 20. Proiect de hotărâre privind  finanţarea participării la Festivalul Internaţional „Shining Star” din Turcia, Istambul.
 21. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea Centrului de Informare Tustistică în cadrul Muzeului Municipal Câmpulung.
 22. Diverse.

 

 

 

About The Author

Related posts