Şedinţă ordinară la Cîmpulung! Se votează bugetul! Transmitem în Direct!
Şedinţă ordinară la Cîmpulung! Se votează bugetul! Transmitem în Direct!

Şedinţă ordinară la Cîmpulung! Se votează bugetul! Transmitem în Direct!

Şedinţă ordinară la Cîmpulung! Primul punct pe ordinea de zi este dedicat aprobării bugetului pe anul 2017, cu o întîrziere de cîteva luni faţă de anii precedenţi. Facem cunoscut faptul că redactorii Ziarului din Muscel vor transmite în Direct pe pagina de facebook a ziarului şedinţa ordinară, integral.

Întîlnirea consilierilor locali are loc la ora 16:00 cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pentru activităţi nonprofit de interes local.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 5394/15.03.2000.
 4. Proiect de hotărâre privind angajarea unei Case de Avocatură care să reprezinte Primarul Municipiul Câmpulung în litigiul de munca în contradictoriu cu Sindicatul “Forţa Legii”.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 18/2016.
 6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei locuinţei convenabile situată în str.Emil Gîrleanu nr.16, bl.26, sc.C, ap.l în locuinţă socială, în vederea soluţionării unui caz deosebit (Niţu Dragoş-Viorel)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Piete-Servicii Comunitare Muscel SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind Programul de lucrări pe anul 2017 al S.P.A.D.P.P.
 9. Proiect de hotărâre privind Programul minimal al proiectelor anului 2017 ale Muzeului Municipal Câmpulung. Raport de activitate pe anul 2016 al Muzeului Municipal Câmpulung. Raportor: manager, Alexandru Oprea.
 10. Proiect de hotărâre privind Planul de promovare funcţii contractuale al Bibliotecii Municipale Câmpulung valabil pentru anul 2017.
 11. Proiect de hotărâre privind Agenda Principalelor Manifestari Culturale pe anul 2017 a Bibliotecii Municipale “Ion Barbu”.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Municipale “Ion Barbu”.Raport de activitate pe anul 2016 al Bibliotecii Municipale “Ion Barbu”. Raportor: manager, Fănel Ştefanescu.
 13. Raport de activitate pe anul 2016 al Casei de Cultură «Tudor Muşatescu». Raportor: director, Florian-Liviu Cioacă.
 14. Diverse.

About The Author

Related posts