„SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE” după 2 ani și 6 luni la începerea derulării

„SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE” după 2 ani și 6 luni la începerea derulării

Primăria Comunei Schitu Golești, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C Dual Serv Com S.R.L și Școala Gimnazială Schitu Golești, derulează de 2 ani și 6 luni proiectul cu titlul “SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE”, cod MYSMIS 114508.    

Obiectivul general al proiectului îl constituie combaterea sărăciei și a excluziunii sociale din comunitatea marginalizată a satului Lăzărești, comuna Schitu Golești, județul Argeș prin implementarea de acțiuni și activități care să înlăture situația de vulnerabilitate a comunităților la încetarea sprijinului financiar, pentru 600 persoane din grupul țintă care vor beneficia de minim 2 servicii integrate în urma implementării proiectului, din care: 460 persoane de etnie romă și minim 230 femei.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 07 martie 2018 – 06 martie 2021.

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul specific 4.1Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

Titlul proiectului: SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE

Proiect: POCU/138/4/1, ID.114508  Contractul de finantare Nr.2110 din 07.03.2018.

Informarea în vederea conștientizării beneficiilor puse la dispoziția membrilor grup țintă, prin Proiectul “SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE”, se derulează conform programului, peste 1000 de persoane beneficiind de acest serviciu, iar 763  sunt deja înregistrați ca membrii ai grupului țintă, aceștia participă activ la programele pentru care au optat și s-au dovedit eligibili.

Proiectul, prin finantarea activităților timp de trei ani, prin dotarea logistică a CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL, a dus la dezvoltarea  serviciilor sociale, atingând scopul integrării  persoanelor aflate în risc de marginalizare prin creșterea  posibilității  de ocuparea a unui loc de muncă,  pentru un număr de 300 de persoane care au obținut calificări pe domeniile dorite, astfel încât,  numărul persoanelor care primesc AJUTOR SOCIAL a scăzut considerabil.

Concret, toate cele 50 de firme asumate au fost înființate, au adus un aport de 59 de locuri de muncă prin bugetul lor propriu și încă 34 de locuri care sunt subvenționate în cadrul proiectului.

Aceste firme sunt plătitoare de taxe, aducând beneficii la bugetul local și pe această cale.

  • 56 de copii, au fost înregistrați și participă de 2 ani și 6 luni la derularea efectivă a programului pentru serviciile de ”Sprijin pentru creșterea accesului si participării la educatia timpurie – învățământ ante-prescolar și preșcolar”  – concretizat inclusiv în  – pachete de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale educaționale, servicii sociale și medicale;

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul specific 4.1Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de masuri integrate.

Titlul proiectului: SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE

Proiect: POCU/138/4/1, ID.114508, Contractul de finantare, Nr. 2110 din 06.03.2018.

  •  92 de elevi din clasele pregătitoare și de gimnaziu participă efectiv de 2 ani și 6 luni la programul pentru serviciile în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii prin promovarea măsurilor integrate de prevenire, inclusiv prin acordarea de burse de studii, prin măsuri integrate de educație, informare, consiliere și mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, cât și părinților acestora, programe care promovează activitățile școală după școală și extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competențe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală. Acești copii au primit și o bursă anuală de 1000de lei, timp de trei ani;
  •  763 de persoane, au beneficiat deja de servicii de informare și consiliere.
  • 300 de persoane au beneficiat de cursuri de calificare.
  • 130 de persoane au fost angajate. 93 persoane  pe locurile de muncă înființate în cadrul proiectului și ceilalți la diverse alte firme, datorită calificărilor obținute în cadrul proiectului.
  •  452 de adulți, beneficiază de servicii sociale, medico-sociale, inclusiv în cadrul centrului multifuncțional de servicii integrate;

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul specific 4.1Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate

Titlul proiectului: SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE

Proiect: POCU/138/4/1,  ID.114508  Contractul de finantare Nr.2110 din 06.03.2018

  • S-au realizat instalațiile de apă curentă la 75 de gospodării, (toți care nu aveau și au respectat condițiile proiectului) deși se asumase ințial doar pentru 33.
  • S-au plătit avizele și urmează să se introducă branșamente și contuare pentru curent electric la 67 de gospodării și instalații interioare corespunzătoare la 73 de gospodării. Inițial se asumase doar 31 de gospodării.
  • Sunt în stadiul de licitație lucrările de reparații curente pentru 53 de locuințe. Inițial se asumase doar pentru 31.
  • S-au executat măsurătorile cadastrale, în vederea reglementării actelor de proprietatre pentru 124 de familii, deși se asumase inițial doar 93 de familii;

Valoarea totală a proiectului este de 18.073.595,66 lei, din care 15.290.143,07 lei contribuția Uniunii Europene și 2.499.970,74 lei contribuție din bugetul național şi contribuţia beneficiarului 283.481,85 lei.

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul specific 4.1Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate

Titlul proiectului: SOLUȚII CONCRETE PENTRU PROBLEME REALE

Proiect: POCU/138/4/1,  ID.114508  Contractul de finantare Nr.2110 din 06.03.2018

Date de contact:

Județ Responsabil Telefon E-mail
Argeș Primăria Comunei Schitu Golești 0248.566.500 primarie@schitugolesti.cjarges.ro
Călărași SC Dual Serv Com SRL 0242.314.426 dinamic_cl@yahoo.com
Argeș Școala Gimnazială Schitu Golești 0248.566.150 scoalaschitugolesti@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

About The Author

Related posts