Spitalul din Câmpulung are un nou director medical!

Spitalul din Câmpulung are un nou director medical!

Spitalul din Câmpulung are un nou director medical! Medicul primar de la Boli Infecţioase, Iuliana Alina Podea, a fost singurul care şi-a depus candidatura pentru concursul organizat de instituția spitalicească.

După ce i-a fost selectat dosarul, medicul a susţinut luni, 15 octombrie, probele de examen pe care le-a promovat cu media 9,73, fiind declarat admis.

După terminarea celor trei probe propriu-zise de examen, comisia de examinare, formată din dr. Victoria Belu, membră a Consiliului de Administraţie al Spitalului, dr. Veronica Matei, medic de familie şi inspectorul superior Adina Mariana Din, reprezentantul DSP Argeş în Consiliul de Administraţie, a notat-o pe Iuliana Alina Podea cu 9,73, media punctajelor.
Pe 15 octombrie, de la ora 10,00, dr. Iuliana Alina Podea a susţinut proba scrisă. Subiectele au stabilit pe baza bibliografiei şi a tematicii de examen, astfel încît să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidatei.
Comisia de examen a elaborat testul grilă în două variante, care au conţinut 25 de întrebări cu unul sau două răspunsuri corecte. Fiecare întrebare a fost notată cu 0,40 puncte, punctajul maxim fiind de 10 puncte, corespunzătoare notei 10. Cele două variante au fost închise în plicuri sigilate, purtînd semnăturile membrilor comisie de concurs şi ştampila unităţii.
Înainte de începerea probei scrise a fost făcută verificarea identităţii candidatei, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile. Durata probei scrise a fost stabilită de comisie la două ore şi a început la ora 10,00, cînd doctoriţei i-au fost prezentate variantele de subiecte, fiind invitată să extragă un plic cu un subiect de examen.
Iuliana Alina Podea a luat setul de subiecte de la varianta a doua, iar după corectarea lucrării, a obţinut nota 9,20, suficientă pentru a trece la următoarele probe (nota minimă fiind 6,00).
În aceeaşi zi, Iuliana Alina Podea a susţinut proiectul de specialitate şi interviul de selecţie. Medicul şi-a ales ca temă: „Controlul Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale la Spitalul Municipal Câmpulung”, iar proiectul a fost prezentat comisie de examen. La final, fiecare membru a notat-o pe candidată cu nota 10.
A urmat interviul de selecţie, în cadrul căruia s-a făcut evaluarea pe baza criteriilor stabilite: abilităţi de comunicare; capacitate de analiză şi sinteză; motivaţie; comportamentul în situaţii de criză; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; capacitatea managerială şi cunoştinţele despre activitatea spitalului.
Această probă, Iuliana Alina Podea a terminat-o tot cu nota 10, după ce, cei trei reprezentanţi ai comisiei au notat-o fiecare cu punctaj maxim. În final, Iuliana Alina Podea a fost admisă cu media 9,73 să îndeplinească funcţia de director medical al Spitalului Municipal Câmpulung.

About The Author

Related posts