Spitalul municipal Câmpulung caută medici și un farmacist

Spitalul municipal Câmpulung caută medici și un farmacist

Spitalul municipal Câmpulung caută medici și un farmacist. Pe 11 ianuarie, spitalul municipal Câmpulung a anunţat, prin publicarea în „Viaţa medicală”, că are nevoie de încă nouă medici primari, specialişti, rezidenţi, dar şi de un farmacist, toţi urmând să fie angajaţi cu normă întreagă.

De această dată, este vorba de:

-un post de medic primar în specialitatea Medicină Internă, la Secţia Medicină Internă;

-un post de medic specialist în Medicină Internă, la Secţia Medicină Internă;

-un post de medic specialist în Cardiologie, la Secţia Cardiologie;

-un medic specialist în Neurologie, la Compartimentul Neurologie;

-un post de medic rezident în ultimul an  în specialitatea Neonatologie, la Secţia Neonatologie;

-un post de medic primar în specialitatea Obstetrică-Ginecologie, la Secţia Obstetrică-Ginecologie;

-un post de medic primar în specialitatea ORL, la Compartimentul ORL;

-un post de medic Medicină Generală, cu competenţă/atestat în Medicina de Urgenţă, în cadrul Compartimentul Primiri Urgenţe;

-un post de farmacist specialist, confirmat în specialitatea Farmacie Generală, pentru Farmacia cu circuit închis.

Conform anunţului, la concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialişti sau primari, confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Pentru locul de farmacist, la examen se pot prezenta farmacişti cu drept de liberă practică, specialişti confirmaţi în specialitatea Farmacie Generală, farmacişti rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist, postată pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Înscrierile se fac la sediul Spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia anunţului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea lui în „Viaţa Medicală”.

Ca la precedentele angajări, dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte: cerere; copie xerox de pe diploma de medic, farmacist şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale, cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute în Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii; acte doveditoare pentru calcularea punctajului; cazierul judiciar; certificatul medical, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic; chitanţa de plată a taxei de concurs (150 lei); copia actului de identitate, în termen de valabilitate.

 

 

 

About The Author

Related posts