Va realiza Primăria Câmpulung, lucrări de reparaţii la comanda unui consilier local, beneficiar direct?

La intrarea în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş pe Şoseaua Naţională cu numărul 69, se află un cabinet medical, o clădire ce aparţine Primăriei Câmpulung şi care este concesionată medicului Eugenia Bălan, soţia consilierului George Bălan, fostul primar. Starea în care se află clădirea este una în care nu s-ar crede că se poate desfăşura actul medical, iar pentru că medicul Bălan nu îşi poate desfăşura activitatea în condiţiile impuse în branşă, aceasta a solicitat proprietarului clădirii, Primăria Câmpulung, repararea acoperişului şi tavanului, înlocuirea tâmplăriei, încălzirea imobilului, repararea gardului şi amenajarea unei porţi de acces pentru aprovizionarea cu combustibil, dar şi montarea unei fose septice. La această ultimă solicitarea concesionarul precizează că în prezent scurgerea se deversează într-o groapă aflată pe terenul vecin, la Emil Hagi, groapă care este acoperită cu pământ. De asemenea medicul Eugenia Bălan a menţionat că până în prezent a executat pe cheltuială proprie consola pentru alimentare cu energie electrică, instalaţia de apă, pardoseli, repararea acoperişului şi schimbarea ţiglei cu ţiglă recuperată pe o porţiune de circa 60 la sută din acoperişul clădirii.

Contractul de concesiune prevede altceva!

La prima vedere solicitările concesionarului sunt pertinente, însă conform contractului încheiat între părţi, mare parte din lucrări trebuie executate de concesionar. Astfel, de la data de 8 mai 2008, pe o perioadă de 8 ani, concesionarul are obligaţia să achite 1 euro /mp/an, în primii 5 ani, iar după această perioadă nivelul se va stabili de concedent. Neplata redevenţei în termenul prevăzut dă dreptul concedentului să pretindă penalităţi, iar neplata redevenţei pentru o perioadă de un an duce la rezilierea contractului. Trebuie precizat faptul că a fost înregistrată o perioadă ce a depăşit un an de neplată a redevenţei, însă concedentul, în speţă Primăria Câmpulung, nu a reacţionat în niciun fel, asta până la data când din partea ziarului nostru s-a depus la primărie o solicitare în care am cerut o serie de informaţii privind acest imobil. Chiar dacă solicitarea a fost depusă la registratura Primăriei Câmpulung pe data de 11 mai 2015, nici până acum nu am primit răspuns, termenul legal fiind de maxim 30 de zile. În altă ordine de idei, printre obligaţiile părţilor contractante se mai precizează în contract, la concesionar, să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a imobilului, să plătească redevenţa, poate investi în imobil sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia, numai cu acordul concedentului, să întreţină bunul concesionat în bune condiţii. În contractul semnat de părţi se mai prevede că încetarea contractului de concesiune poate surveni, printre altele, şi în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, aici putem menţiona neplata redevenţei.

Primăria tace, tace, tace!

Aşa cum am menţionat, am solicitat un punct de vedere concedentului, adică Primăriei Câmpulung, însă nici acum chiar dacă au trecut cele 30 de zile în care avea termen să dea un răspuns, reprezentanţii instituţiei nu au făcut-o. În schimb, viceprimarul Liviu Ţâroiu a precizat că redevenţa a fost achitată şi că într-adevăr trecuse perioada menţionată în contractul de concesiune, adică 12 luni, concedentul va realiza o serie de lucrări la imobilul supus concesiunii, adică va fi realizată fosa septică, va fi amenajată împrejmuirea şi acoperişul, lucrări care vor fi suportate de Primăria Câmpulung. Dacă ar fi să ne luăm după contractul încheiat între părţi, aceste lucrări vor fi realizate pe muchie de cuţit, adică între legalitate şi ilegalitate.

 

About The Author

Related posts