VIDEO: Activități desfășurate de jandarmii din Argeș în lunile iulie-august!

VIDEO: Activități desfășurate de jandarmii din Argeș în lunile iulie-august!

VIDEO: Activități desfășurate de jandarmii din Argeș în lunile iulie-august!

Conferinţa de presă de astăzi a avut drept subiect Activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş în lunile iulie-august 2019, care au vizat în principal planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea misiunilor de ordine publică executate pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, precum și Desfășurarea campaniei de informare și prevenire “10 Pentru Siguranță”, referitoare la riscurile infracționalității în unitățile de învățământ din județul Argeș.

S-a urmărit realizarea unui parteneriat real cu administraţia publică locală, cu instituţiile şi organismele nonguvernamentale şi s-a intensificat schimbul reciproc de date şi informaţii cu celelalte structuri abilitate ale statului, pentru cunoaşterea situaţiei operative şi organizarea dispozitivelor şi acţiunilor în funcţie de evoluţia fenomenului infracţional şi contravenţional, prevenirea şi combaterea cu fermitate a faptelor de natură să lezeze ordinea şi siguranţa publică. 

În perioada 07-20 septembrie 2019, Jandarmeria Argeș, împreună cu Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș, Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Pitești, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Argeș și sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Argeș desfășoară, în sistem integrat, Campania de informare și prevenire “10pentru siguranță”, referitoare la riscurile infracționalității în unitățile de învățământ din județul Argeș. Obiectivul acestei campanii este de a crește gradul de informare a elevilor și părinților în legătură cu riscurile infracționalității din unitățile de învățământ și zonele adiacente, precum și transmiterea unor mesaje preventive.

În acest sens, Jandarmeria Argeș a fost prezentă în data de 08.09.2019, alături de instituțiile mai sus menționate, în mai multe centre comerciale din Pitești, pentru a informa atât elevii, cât și părinții în legătură cu pericolele existente și cu modul în care se pot proteja pentru a nu deveni victime ale traficului de persoane, consumului de droguri, sau a criminalității în unitățile de învățământ.

De asemenea, jandarmii argeșeni au fost prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar la un număr de 15 instituții de învățământ gimnazial și liceal, atât în mediul urban, cât și rural.

Totodată, în perioada următoare vom desfășura în sistem integrat, activități preventive la mai multe școli gimanziale și licee din județul Argeș. Campania de informare cuprinde 39 de evenimente tematice în tot atâtea unităţi de învăţământ, dintre care 18 licee, 6 colegii şi 15 şcoli gimnaziale, I.J.J. Argeș desfășurând activități preventive la 4 colegii, 10 licee şi 7 şcoli gimnaziale.

Creşterea siguranţei în şcoli reprezintă un obiectiv important pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, implicându-ne activ la consolidarea unui climat de siguranţă în mediul şcolar, bazat pe protejarea şi informarea corectă, atât pentru a contribui la educarea tinerelor generaţii, cât şi pentru a răspunde aşteptărilor legitime ale populaţiei ca şcoala să reprezinte un mediu dedicat prin excelenţă studiului şi educaţiei, protejat de violenţă sau de alte forme de criminalitate.

Ordinea şi siguranţa publică 

Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş au executat 1.837 de misiuni în lunile iulie-august ale acestui an, fiind angrenaţi 5.484 de jandarmi, iar principalul obiectiv a fost creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice 

În perioada de referinţă, Jandarmeria Argeş a asigurat ordinea publică la un număr de 210 misiuni, fiind folosit pentru acest gen de misiune un număr de 1.272 de jandarmi.

Distribuţia misiunilor de asigurare a ordinii publice executate în lunile iulie-august se prezintă astfel:

 • 64 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-artistice;
 • 34 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări sportive;
 • 26 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări promoţionale sau comerciale;
 • 46 acțiuni desfășurate pentru asigurarea protecției transportului în zona centrelor de examen/evaluare;
 • 15 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia vizitelor oficiale/particulare demnitari/delegații române sau străine;
 • 7 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări comemorative sau religioase;
 • 7 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia vizitelor oficiale;
 • 3 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări de protest.
 • 2 acțiuni desfășurate pentru asigurarea protecției transportului lucrărilor de examen.

Manifestaţiile cultural-artistice, precum şi alte asemenea activităţi ce s-au desfăşurat în spaţiul public, cu aglomerări de persoane, de diferite grade de risc, precum şi situaţiile complexe apărute, au fost gestionate cu eficienţă şi profesionalism, nefiind necesară intervenţia în forţă. 

Participarea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice 

Aceasta s-a concretizat prin asigurarea cadrului organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat, vizând în principal asigurarea şi pregătirea efectivelor solicitate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, staţiuni montane şi pe traseele turistice, săptămânal analizandu-se în comun situaţia operativă, eficienţa misiunilor executate, stabilindu-se măsuri de îmbunătăţire a activităţii.

Pe raza judeţului Argeş, în lunile iulie-august au fost executate 1.391 activităţi de menţinere a ordinii publice, din care:

 • 257 acţiuni din competenţa Jandarmeriei Române conform Legii 550/2004 (în staţiuni montane şi pe trasee turistice adiacente, acţiuni punctuale executate în pieţe, târguri, acţiuni punctuale executate în domeniul silvic, cinegetic, piscicol ;i ]n domeniul protecției mediului);
 • 1.134 patrule mixte cu organele de poliţie; 

De asemenea, în perioada supusă analizei, mai multe patrule compuse din conductori şi câini de serviciu au acţionat atât în misiunile de menţinere cât şi la misiunile de asigurare a ordinii publice (manifestări cultural-artistice, manifestări sportive, manifestări de protest, etc.).

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, aceasta a fost direcţionată spre îmbunătăţirea continuă a serviciilor de ordine şi siguranţă publică prestate pentru cetăţeni şi orientată către scăderea criminalităţii stradale, ca principal indicator de eficacitate.

Privitor la activitatea de constatare a infracţiunilor, în lunile iulie – august ale acestui an, au fost constatate independent 27 fapte de natură penală, fiind depistaţi 22 făptuitori. Constatarea acestor fapte de natură penală a făcut obiectul întocmirii a 16 dosare care au fost înaintate organelor de poliţie competente teritorial.

În aceeaşi perioadă de timp, au fost constatate în comun cu organele de poliţie 7 infracţiuni şi au fost depistaţi 7 autori.

De asemenea, în perioada supusă analizei, au fost aplicate 479 sancţiuni contravenţionale, din care 285 amenzi şi 194 de avertismente, iar valoarea sancţiunilor contravenţionale fiind de 88.900 lei.   

Totodată, personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş a participat în cadrul programelor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale la 32 activităţi de pregătire anti-infracţională, antivictimală a populaţiei şi cu caracter preventiv-educativ, în 32 locaţii, cu un număr de 2.142 de participanţi.

Aceste activităţi s-au desfăşurat în temeiul Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (art. 1), al Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (art. 12), al Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (art. 1, art. 2 şi art. 6) şi al Legii nr. 61  din 27 septembrie 1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

În lunile analizate, I.J.J. Argeş a avut de executat 23 de mandate de aducere în 5 localităţi, 66 de jandarmi au efectuat verificări cu privire la persoanele în cauză, misiunile fiind finalizate în 23 de cazuri cu prezentarea persoanelor în faţa instanţei emitente şi în 10 cazuri  prin  neprezentarea persoanei instanţei sub efectul prevederilor art. 266, alin (3) şi (4) C.P.P.

About The Author

Related posts