VIDEO: Buldoexcavator pentru primăria Lereşti!

VIDEO: Buldoexcavator pentru primăria Lereşti!

VIDEO: Buldoexcavator pentru primăria Lereşti!

Sfârşit de săptămână cu realizări pentru administraţia comunei Lereşti, asta pentru ca în dotarea acestei primării a intrat un buldoexcavator, utilaj achiziţionat prin cadrul GAL MUSCEL, proiectul „Achiziţie utilaj în cadrul comunei Lereşti”, proiect finanţat în cadrul submăsurii 19.2 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Pe data de 13 martie 2019 a fost semnat contractul de finanţare cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cu o durată de implementare a proiectului de 33 de luni.

Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de maximum 298.230,82 de lei, echivalentul a 63.950 euro.

„Necesitatea achiziţionării buldoexcavatorului derivă din nevoia de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie şi pentru asigurarea accesului la servicii de bază în vederea realizării unei dezvoltări durabile, asigurarea de condiţii optime şi sigure pentru cetăţenii comunei, urmărindu-se astfel creşterea gradului de confort şi siguranţă a locuitorilor comunei, dar şi pentru a crea din punct de vedere estetic o imagine mai plăcută a comunei atât pentru locuitorii comunei, cât şi pentru persoanele care tranzitează comuna.

Oportunitatea investiţiei derivă din faptul că dotarea Primăriei cu un tilaj modern şi performant vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii atât în ceea ce priveşte buna exploatere şi întreţinere a drumurilor de pe raza comunei, cât şi în ceea ce priveşte posibilitatea intervenţiei rapide şi permanente în cazul situaţiilor neprevăzulute”, a precizat primarul Marian Toader.

Buldoexcavatorul este dotat cu o cupă încărcător, lamă de zăpada, braţ telescopic, cupă excavare lucrări grele.

About The Author

Related posts