VIDEO: Gal Câmpulung şi “Şcoala fără şomeri”, au promovat evenimentul “Alege-ţi viitorul”!

VIDEO: Gal Câmpulung şi “Şcoala fără şomeri”, au promovat evenimentul “Alege-ţi viitorul”!

VIDEO: Gal Câmpulung şi “Şcoala fără şomeri”, au promovat evenimentul “Alege-ţi viitorul”!

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Câmpulung” în parteneriat cu ”Școala fără Șomeri” a organizat în Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung evenimentul de promovare ”ALEGE-ȚI VIITORUL”. Evenimentul face parte din seria evenimentelor de promovare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL ”CÂMPULUNG MUSCEL”.

Acesta este destinat promovării învățământului profesional în sistem dual în rândul elevilor de clasa a VIII-a din Pescăreasa Apa Sărată,  Grui, Cazărmilor dar și elevilor din comunitățile rurale învecinate ce pot deveni elevi la liceele tehnologice Câmpulung.

La întâlnirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel cu elevii şcolilor gimnaziale din Muscel, cu profesorii şi părinţii elevilor de clasa a VIII-a, au mai participat directorul AJOFM Câmpulung, Paul Petrescu, liderul Partidei Romilor, Marian Neagoe, Cornel Bertea Hanganu cel care a prezentat dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic prin identificarea de necesități și direcții de acțiune conform cu cerințele pieții pentru a pune bazele dezvoltării socio – economice. 

Formarea Profesională Inițială în Sistem Dual a fost înființată ca răspuns la criza forței de muncă, semnalată în toate sectoarele economice. Companiile din România au nevoie de a încheia parteneriate cu unitățile de învățământ pentru a soluționa cât mai curând această problemă.

Pentru a cunoaște nevoia reală a companiilor românești în ceea ce privește forța de muncă și, evident, pentru a îndruma copiii către sistemul de învățământ dual reprezentanţii CCI se vor implica activ în vederea elaborării de studii, statistici, analize și prognoze pe domeniul învățământului profesional inițial dual și al pieței forței de muncă, în același timp cu consultarea periodică a mediului de afaceri, privind nevoia de calificare a resursei umane de tip tutori de practică în învățământul dual.

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România va stabili acorduri de cooperare cu ministere şi organisme din ţări din Uniunea Europeană, în vederea dezvoltării modelului de învăţământ profesional în sistem dual și va susține optimizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor învăţământului profesional inițial în sistem dual printr-o mai bună adaptare a curriculumului la cerinţele mediului de afaceri şi prin creşterea calităţii pregătirii practice a elevilor.

Cornel Bertea Hanganu le-a spus celor prezenţi, peste 250 de elevi din Muscel, că el prin ”Școala fără Șomeri” pregăteşte drumul spre siguranţa zilei de mâine a tinerilor. Hanganu le-a detaliat tinerilor care sunt oportunităţile continuării studiilor în sistem dual, adică ce câştigă un tânăr care urmează o şcoală profesională.

Liceul Tehnic numărul 1din Câmpulung este sigurul, la acest moment care are clase de învăţământ professional, iar în cadrul întâlnirii, directorul liceului Adriana Nedelcu, alături de două cadre didactice a prezentat facilităţile acestui sistem de învăţământ.

Pentru a creşte numărul unităţilor şcolare în sistem dual, este nevoie de implicarea autorităţilor locale şi a mediului de afaceri, după care să se solicite Inspectoratului Şcolar înfiinţarea claselor respective, cu condiţia asigurării condiţiilor de cazare şi masă. Prin ordin de ministru se obţine, ulterior, personalitatea juridică.

Şcolile profesionale pot trece oricând în sistem dual, dacă îndeplinesc toate condiţiile necesare.

Elevii, au venit şi cu întrebări în ce priveşte sistemul dual, iar beneficiile, adică bani pe care elevul îi primeşte atât de la angajator, cât şi de la stat, masa gratuită, cazarea pe timpul studiului, gratis, şi faptul că după trei ani de studiu tânărul poate să intre în câmpul muncii, i-a făcut pe elevi să se gândească mai bine la această oportunitate de studii.

 

About The Author

Related posts